Omstridd bot

Några droppar av en omstridd – på de flesta håll förbjuden – olja, ger lindring för bl.a. många barn med krampanfall, personer med svåra smärtor efter t.ex. operationer och vid ångest. Strongt att vår utrikeskommentator Agneta Furuvik från det stora landet i väster pratar om det i P1-morgon. Och hon informerar om det som många blandar i hop när det gäller denna växt, att den variant som lindrar barnens krampanfall är en annan än den som används för ”rekreation” och rus. Det finns olika sorters aktiva ämnen i denna växt, som är intressanta ur flera medicinska synvinklar.

http://t.sr.se/POo7kQ – Agneta Furuviks inslag i P1-morgon

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22625422

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15030397