Alla inlägg av jonna

Online-kurs om kvinnohälsa

Image by senivpetro on Freepik

Ljusterapi & ljusmiljöer för Fertilitet, Lust & kvinnohälsa ger en djup förståelse för och detaljer kring hur ljusterapi , livsstil och anpassade ljusmiljöer kan användas som effektiva, biverkningsfria metoder som stödjer kvinnors hälsa genom alla åldrar i livet.

Om kursen

Du lär dig hur omgivande ljus och ljusterapi kan styras och användas för att lindra och läka underlivsbesvär och stärka underlivshälsa och välmående med vetenskapligt bevisade, biverkningsfria metoder.

Spermiekvalitet i förhållande till biologiskt ljus omnämns också. Kursen ingår som en av sju moduler i utbildningen Ljus & Mörker som terapi och livsstil och kan även läsas separat.

Du får tillgång till inspelat innehåll med ljud och bilder.

Allt material läses online i din egen takt och kan laddas ned från kursportalen. Du kan även skriva ut text och ordförklaringar och du får repetera så många gånger du vill.

Avsnittens rubriker och innehåll:

 1. Allmänt om melatonin

Kursen börjar med att ge grunderna om det ljus- och mörkerberoende neurohormonet melatonin:

 • Melatoninets unika egenskaper för hälsan i stort och varför det har så stor betydelse för just fertilitet och kvinnohälsa.
 • Hur hänger den ljusmiljö vi vistas i ihop med melatoninnivåer i kroppen?
 • Ljusets verkan på fertilitet och hur man kan styra sin ljusmiljö.

2. Fertilitet och reproduktion

 • Äggkvalitet och frisk embryoutveckling.
 • Feedbackvägar mellan hjärnan och binjurehormoner och hur ljusmiljön påverkar dem.
 • Melatoninnivåer under menscykeln.
 • PCOS. Vad ljusmiljö och melatonin betyder för äggceller och äggmognad.

4. Befruktning och graviditet

 • Hur stödjer melatonin andra viktiga hormoner.
 • Betydelsen av en stark lutealfas – tiden mellan ägglossning och mens.
 • Förebygga komplikationer under graviditet.
 • Vad kan ljusmiljön betyda för en frisk graviditet. Hjälpmedel och anpassning till biologiskt riktigt ljus.

5- Endometrios och myom

 • Ljusterapi i vetenskapliga kliniska studier om endometrios och myom.
 • Konkreta behandlingsförslag: vilka våglängder, styrka och ljusdoser som kan vara effektiva och vilka områden kan behandlas.
 • Övriga områden för kvinnohälsa där ljusterapi kan vara effektivt.

6. Cellförändringar, virus och sexuellt överförbara infektioner

 • Hur olika slags ljusterapi kan fungera i utläkningen av cellförändringar, virus och sexuellt överförbara infektioner.
 • Diskussion om biverkningar av vissa skolmedicinska behandlingar.
 • Säkerheten hos ljusterapi.
 • Hur ljusterapi kan nå lokal vävnad.
 • Genomgång av exempel ur en stor vetenskaplig samlingsstudie som visar:
 • vid vilka infektioner och cellförändringar ljusbehandling är verksamt. Exakta ljusdoser och våglängder.
 • Hur applicerar man ljusterapi i hemmet?
 • Livsstilens betydelse för infektioner. Här omnämns även funktions- och komplementärmedicinska metoder som går att använda enskilt eller tillsammans med ljusterapi.

7. Spermiekvalitet

 • Kan melatonin, ljusmiljö och olika slags ljus påverka manlig fertilitet?

8. Postpartum, lust och underlivshälsa

 • Läka underlivs- och urinvägsinfektioner med ljusterapi.
 • Att läka och stärka underliv och bäckenbotten efter förlossning och efter medicinska behandlingar.
 • Hur verkar ljusterapi på ett säkert sätt för underlivet.
 • Ljusapparater särskilt anpassade för kvinnohälsa.

Övergången och menopaus.

Hur ljusterapi kan:

 • Stärka slemhinnor i underlivet, lindra irritationer, smärta och sveda
 • Motverka urinvägsinfektioner och urinläckage
 • Öka känslighet och förmåga till njutning och sex i klimakteriet och menopaus.
 • Hur en biologiskt anpassad ljusmiljö kan lindra övriga klimakteriesymptom.
 • Äldre personers allmänna hälsa och ljusmiljö. Hur ljus kan påverka skeletthälsa och bentäthet, signalsubstanser för måendet och motståndskraft mot infektioner.

Alla exempel, behandlingsförslag och resonemang i kursen utgår från vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet.

Kursen kan läsas separat och ingår som en del i utbildningen Ljus & mörker som terapi och livsstil.

Webkurs om ljusterapi & en ljusanpassad vardag

Bild: Jonna Höglund

Onlinekursen Ljus & mörker som terapi och livsstil handlar om vår biologiska anpassning till ljus och mörker och deras betydelse för hälsa och välmående. Den förklarar ingående hur ljus i olika färger fungerar som näring och signalämnen för immunförsvaret och hormonhälsa, bland mycket annat.

I denna introduktionskurs lär du dig hur du kan optimera hälsa, minska symtom som värk & smärta och få tillgång till mer energi genom att ljusanpassa din och dina klienters miljö och använda ljusterapi.

 Kursen

 • ger en djup förståelse för hur ljus och mörker påverkar oss människor och vilken betydelse de har för en optimal hälsa genom hela livet – och för kommande generationer
 • ger praktiska exempel på hur du får tillgång till mer biologiskt anpassat ljus i vardagen
 • tar upp hur ljusterapi kan användas och när, olika slags lampor, paneler och andra ljusterapeutiska apparater
 • listar produkter och hjälpmedel för en ljusanpassad vardag som stärker immunförsvar och hormonfunktioner
 • tar upp en mängd olika hälsoområden och symtom där ljusterapi bevisats vara effektiva
 • ger behandlingsprotokoll för flera särskilda problemområden.

Vårt genetiska arv sedan vi blev människor lever i oss med en förväntan om specifika ljusbetingelser på cell- och organellnivå.

Det finns många studier som visar att ljusterapi med olika våglängder kan förbättra, lindra och förkorta en mängd symtom och lindra besvär som rör olika delar av kroppen och hjärnans funktion.

I den här kursen fördjupar vi oss i de biologiska omsättningsvägarna för ljus, tittar på intressanta terapeutiska möjligheter inom många olika områden och studier där ljusterapi verkligen kan göra skillnad.

Kursen består av sju moduler:

 • Ljusstyrda biovägars ursprung
 • Oral hälsa
 • Infektioner, immunitet & resistenta bakterier
 • Hjärnan, kognition & åldrande
 • Synen och ögat
 • Fertilitet, lust & kvinnohälsa
 • Behandling & apparater.

Kursen bygger på vetenskapliga studier om ljusterapi och grundläggande biologiska omsättningsvägar för ljusreceptorer i kroppen, hos bioaktiva ämnen och i näringsämnen.

Till varje modul hör

 • en bildpresentation med ett inspelat föredrag
 • text för utskrift
 • instuderingsfrågor
 • Skrivning med kontrollfrågor avsett att spegla din förståelse av kursens begrepp och innehåll.

Samlat för hela kursen finns ett dokument med ordförklaringar och förkortningar samt en utförlig lista med källhänvisningar.

Extramaterial för utskrift och nedladdning ingår.

I denna fördjupningskurs om ljusmiljö och anpassad ljusterapi kommer vi:

 • studera biologiska vägar för ljus mer ingående
 • gå närmare in på olika områden för hälsa och välmående där ljusterapi och fotodynamisk terapi kan vara till nytta
 • ge fler exempel på biologisk ljusdesign som kan optimera hälsa – både på samhällelig nivå och individuellt, i hemmet, i en familj.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som

 • redan arbetar med någon terapi och vill ha en större verktygslåda för att komma åt problem som är svåra att nå.
 • vill starta en ny karriär som ljusterapeut.
 • arbetar med att producera eller sälja utrustning för ljusterapi.
 • söker nya sätt att på djupet hantera dina egna hälsoproblem.
 • arbetar inom vården och vill ge patienter och brukare extra verktyg för välmående, smärtlindring eller påskyndad läkning.

Modulernas innehåll

1. Fotonstyrda bio-vägars ursprung.

Här tittar vi på ljusets betydelse och grundläggande principer under livets utveckling. Hur våra celler är formade för att motta ljus av olika våglängder och omsätta det till energi. 

2. Oral hälsa.

Tänder, munhåla, svalg, käkben. Ljusterapi mot karies och tandköttsinfektion. Ljusdoser, våglängder, apparater. Läkning efter ingrepp i munhålan. Vilken näring samverkar med ljus för friska käkar & tänder?

3. Infektioner, immunförsvar & resistens.

Våglängder, ljusstyrkor och ljusdoser för virus-, bakterie-, svamp-, parasitinfektioner. Biofilm och behandlingsresistens.

4. Hjärnan, kognition och åldrande.

Hur kan ljusterapi, naturligt ljus, cirkadisk rytm och en hälsosam ljusmiljö inomhus, förebygga och förbättra symtom vid demens, Alzheimers, Parkinsons. Presentation av högkvalitetsapparater som även finns att tillgå för hemmabruk.

5. Synen och ögat.

Hur kan ljus av särskilda våglängder, vid särskilda tider på dygnet, ge bättre synförmåga.

6.  Fertilitet, lust och kvinnohälsa.

Från fruktsam till övergångsåren och menopaus. Hur kan vardagens ljus och mörker anpassas till en biologisk rytm som

 • stödjer friska hormoncykler, fertilitet, graviditet, förlossning och postpartum
 • minskar symtom i klimakteriet och menopaus
 • stödjer även manlig fertilitet.

Detaljer för hur ljusterapi kan appliceras för att:

 • Snabba på läkning av vävnader efter graviditet och förlossning
 • öka välbefinnandet i menopausen
 • stärka försvaret mot infektioner
 • öka möjlighet till sex och njutning efter menopaus och efter barnafödande.

I modulen finns även ett brett avsnitt som går igenom vad vetenskap och beprövad erfarenhet säger om

 • hur ljusterapi kan användas vid endometrios och myom
 • hur ljusterapi kan vara effektivt vid en mängd skilda sexuellt överförbara infektioner samt vid cellförändringar. Vilka specifika våglängder, ljusstyrkor och ljusdoser är effektiva i dessa protokoll
 • livsstilsfaktorer som ytterligare ökar chansen till läkning för infektioner, åkommor, smärtor och förändringar i reproduktiva organ.

7. Behandling och Apparater

Firewave från emr-tek.com

Vad ska man tänka på inför en behandling. Individuell anpassning. Kvalitetsparametrar. Olika slags apparater. Bastu och ljustält. Behandlingsförslag. Våglängder/färger, ljusdoser, ljusstyrka, penetrationsdjup. Laser eller LED?

 Alla moduler och avsnitt bygger på vetenskapliga studier och resonemangen utgår från dem.

Kursen passar:

 • dig som är intresserad av en livsstil inspirerad av ett evolutionärt perspektiv
 • du som är terapeut & öppen för nya fördjupade sätt att hjälpa dina klienter må ännu bättre
 • vill optimera hälsan
 • letar efter icke-invasiva, giftfria och biverkningsfria metoder att minska utmattning, lindra värk och balansera din energi
 • förebygga & minska inflammation
 • stödja ett hälsosamt immunförsvar

Du får lära dig:

Fortsätt läsa Webkurs om ljusterapi & en ljusanpassad vardag

Skärma av och skydda mot mikrovågor – funkar det?

Med mikrovågsstrålning menas icke-joniserande strålning av varierande frekvens och styrka som inte förekommer i naturen. Exempel på mikrovågsstrålning är t.ex. strålning från mobiltelefon, wi-fi, routrar, övriga bärbara telefoner, smart meters mm.

Individer har olika förmåga att uppfatta samt påverkas olika av mikrovågsstrålning. Men oavsett om man känner av den eller ej, påverkas våra celler av den. Effekten på nervcellerna kommer inte av uppvärmningseffekten utan av att kalciumjonkanalerna öppnas med en mycket större hastighet när vi utsätts för strålning. Våra nervceller går då på högvarv och det sympatiska nervsystemet dominerar. Vi får svårt att gå ned i varv. Många upplever bl.a. tryck över bröstet, oro, sömnsvårigheter, minnesproblem, värk i kroppen, ångest. Många av dessa symtom sammanfaller med symtom på relativ magnesiumbrist/kalciumöverskott.

Jag har under hösten provat några produkter som skärmar av mikrovågsstrålning och här är mina högst personliga upplevelser av dessa.

Happiears har jag skrivit om tidigare här. Här fanns mössor både för vuxna och barn, mobilpåsar, underkläder och filtar, alla med strålskyddstyg insytt.

Hos rtk.se hittar man en mängd riktigt proffsiga produkter, varav många funnits länge på marknaden, t.ex. Swiss Shield. Hos rtk.se hittar man tyger och kläder som skärmar av mikrovågsstrålning, mätapparatur, skärmande väggfärg, elkablar, hörlurar med luftrör som reducerar strålningen mot huvudet mm.

Från rtk.se beställde jag några stuvbitar av Swiss shieldtyger och sydde ihop dem till en gardin. Dessa har jag på en tråd och när jag sover i ett rum med t.ex. en mobilmast rakt utanför fönstret fäster jag upp gardinen så det blir strålskugga över sovplatsen. Jag upplever att nervsystemet lugnar ned sig och sömnen blir avsevärt bättre då. Har provat samma platser med och utan tygerna och känner avsevärd effekt.

Ofta finns wi-fi i de flesta lägenheter och hus så även om utifrån kommande strålning från masterna blockas med gardinen strålar wi-fi om den inte stängs av ordentligt på natten eller när den inte används. Andra personers mobiler och wi-fi strålar ju också.

Dock betyder avståndet mycket, strålningen från en mobil eller en router avtar exponentiellt med avståndet. Kan jag, flyttar jag mig från strålkällan, stänger av wi-fi om det går, annars åker strålmössan och även filten från Happiears på : ) Både dag- och nattetid.

Happiears har en mössa som sitter på när jag vistas i strålande miljöer. Håller huvudet kallt : )

När jag pratar i mobilen använder jag högtalarfunktionen och lägger mobilen ifrån mig. Undviker att ringa från bilen och ber ev. passagerare att slå av sin mobildata och inte prata i telefon i bilen, helst stänga av. (Man blir inte poppis : ) ). Bilen fungerar ju som en slags Faradays bur och mobilen får söka hårdare mot masterna utanför och då ökar strålningen inne i bilen. Om det är andra runt och samtalet är privat använder jag en luftrörsslang som gör att det inte strålar in direkt i huvudet.

Det finns också en mängd smarta sätt att surfa mikrovågsfritt om man har tillgång till bredband i sin lägenhet eller hus. Man kan koppla sin dator och platta och t.o.m. ringa med mobilen utan att använda mobilnätet. Hos rtk.se hittar man info och bra produkter för detta, särskilda kablar och mätinstrument mm. Lars på rtk har också en sida där han delar bl.a. filmer med smarta tricks för att utsätta oss för mindre mikrovågsstrålning.

Lycka till med att surfa smart! Slå av wi-fi, mobildata och Bluetooth när du inte använder dem. Surfa och ring med kabel. Ring inte i en bil eller i en hiss där mottagningen är sämre, då ökar strålningen från telefonen för att kompensera. Ofta räcker ett par tryck på inställningarna i din mobil för att göra ditt (och andras runtomkring!) nervsystem lugnare, som i Lars’ film här.

Kvalitetsprodukter med bevisat strålskydd

Produkter från Happiears.com

Jag anser det högst relevant att vi gör vad vi kan för att begränsa den mängd strålning vi utsätts för eller utsätter oss själva, våra närmaste och särskilt våra barn för. Det finns smarta produkter och teknik för detta.

Jag lyssnar gärna på intervjuer om hur olika slags elektromagnetiska fält påverkar oss. Nick PineaultBrian Hoyer är några av dem som delar med sig av hur man kan skydda sig mot oönskad strålning på olika sätt i sitt hem och på arbetsplatser.

Läs mer här om EMF och annan strålning.

Vi människor är själva elektriska varelser. T.ex. har våra celler en mätbar elektrisk spänning över membranen. Detta gör det möjligt för cellerna att utföra sina funktioner korrekt. 

I min värld är det inte konstigt att strålning från mobilmaster, högspänningsledningar, telefoner och laptops påverkar oss. Ingen kan säga exakt hur mycket. Avstånd, frekvens, styrka, ev. ackumulerad effekt är exempel på vad som spelar in. Hur starkt försvar våra celler har från början, lever vi ljussmart i övrigt? 

Happiears.com är ett företag som inte längre tillverkade och sålde skärmande filtar, mobilpåsar, underkläder och mössor.

De strålskyddande materialens kapacitet redovisades i labtest av tredje part som finns på hemsidan. Bomullen i filt och mössa var ekologisk. Produkterna håller riktig hög kvalitet, silvret i skyddslagret är inte av nanosilver som lätt kan släppa och förorena vattendrag. Alla rätt i min bok : )

Det finns flera andra märken på marknaden.

Så här såg jag ut när jag provade mössan:

Allt klär en skönhet heter det ju ; )


Skämt åsido, ser den ju ut som en helt vanlig mössa. Sätt den på dina barn när de är framför en skärm också, är mitt råd. Och lägg filten över magen när du sitter framför din laptop.

Fixa röd skärm på din Iphone

Mer ljusmedicin, någon?

Varför i all världen vill jag ha min mobilskärm röd? Läs mer här

Jag följde Blublox’ instruktiva filmklipp nedan och vips blev min Iphones skärm glödande röd. Se deras klipp på Youtube:

För Iphone 8 eller tidigare, gör så här:

 1. Gå till Inställningar – Hjälpmedel
 2. Välj Skärm och textstorlek
 3. Skrolla ned till Färgfilter, klicka så att det är På.
 4. I Färgfilter, skrolla ned till Intensitet och slå på reglaget hela vägen åt höger.
 5. Voilá, röd skärm!

Du kan skapa en enkel genväg till din röda skärm. Då kan du med ett trippelklick välja rött eller vanligt blått ljusläge:

 1. Gå tillbaka till Hjälpmedel under Inställningar.
 2. Skrolla längst ned och välj Hjälpmedelsgenväg.
 3. Bocka för Färgfilter.
 4. Nu kan du trippelklicka för att byta mellan dina färgfilterlägen.

För senare modeller av Iphone, se 5:05 minuter in i filmen.

För att införliva ljusmedicin i din vardag, ha din skärm röd mellan solnedgång och soluppgång närhelst du ska titta på den så skyddar du ditt viktiga melatonin.

Skydda ditt viktiga melatonin – får du naturligt ljus?

”…det är till exempel en stor evolutionär fördel att automatiskt förbereda sig på att gryningen snart ska komma, istället för att anpassa sig till att den nyss inträffat.” *

– Ljusmedicin, någon?

Lär dig mer i online-kursen Ljus & mörker i omsättningsvägarnavår biologiska anpassning till ljus och mörker och deras betydelse för hälsa och välmående. Ljus som ett näringsämne, friskvård i vardagen och som terapi.

Näring för hälsan är naturliga, rena födoämnen, så lokala som möjligt, fria från störande toxiner. Näring är till exempel ren luft och lagom med fysisk aktivitet. Det är hushålls- och kroppsvårdsprodukter fria från hormonstörande och cancerframkallande parfymer, färger och andra kemikalier. Hälsosamt kan vara läkemedel som inte hämmar kroppens egen energiproduktion eller stör våra balanserade hormoner. Känslomässig näring är också goda relationer och fysisk närhet; mental näring kan innebära tillräckligt med stimulans varvat med avkoppling och ”ingenting-tid”.

Men även om vi har allt detta, så räcker det inte!

Sorry. Det finns (åtminstone) en parameter till, som jag gissar är grundbulten i hela vår nuvarande civilisations hälsotillstånd – ljus.

Och jag gissar faktiskt inte helt och hållet för det finns massor av studier, läkare och forskare som pratar om – och länge har pratat om – ljusets inverkan på vår känsliga hormon- och energiomsättning. Några av dem har till och med fått Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Ljus är olika spektra av elektromagnetiska våglängder. Olika varelser kan uppfatta olika spektra av vågrörelser. Tänk på biet och andra slags insekter, som ser blommor i andra färger än vi gör. Människans spektrum av synligt ljus spänner ungefärligt över våglängderna  380-800 nanometer.

Vi är ljusvarelser

Det låter ju som något esoteriskt- new age-flum, eller hur? Men det är i själva verket ren fysiologisk biokemi. Människans evolution har pågått (pågår?) sedan kanske 1,2 miljoner år tillbaka, beroende på hur man räknar. Egentligen kan ju evolutionen sägas ha pågått ända sedan liv i någon form överhuvudtaget uppkom på jorden. Vi bär spår av urgamla blågröna alger i oss, vars DNA vi införlivat i form av våra energifabriker; mitokondrierna.

Skräpgener var inte skräp…

Mitokondrierna har sina alldeles egna DNA och tills för inte så länge sedan kallades dessa för ”skräpgener”. Nu vet vi bättre. Människans fysiologi är bokstavligt sett skapad att omsätta näring (egentligen vätejoner) i närvaro av syre, till energi. Vatten skapas samtidigt  och detta egentillverkade cellvatten får speciella egenskaper när vi exponeras för vissa våglängder av infrarött ljus. Det kallas då Exclusive Zone water, EZ water , mer om det här.  Våra energimolekyler skapas inne i mitokondriernas inre membran samt i mellanrummet mellan det yttre och inre membranet, och kallas elekrontransportkedjan eller cellandningen.

Hela processen optimeras av ljus till den grad att vi än i dag har ljuskänsliga receptorer och enzymer, t.ex. melanopsin och aktivt proteinkinas, inte bara i ögonen utan även på våra hudceller, i blodkärlens väggar och i celler flera lager in i kroppsvävnad. När dessa bestrålas med solens spektrum, bildas fler ATP-molekyler, vår energivaluta som vi betalar med i princip varje gång någon process i kroppen ska utföras. Cellandning kan ske utan ljus, men det bildas färre antal ATP utan ljus. 

Artificiellt ljus förstör melatoninproduktionen

Melatonin är en mycket viktig kroppsegen antioxidant som inte bara reglerar sömn och vakenhet utan skyddar oss mot fria radikaler som kan skada DNA och orsaka t.ex. cancer och diabetes om vi har för lite av det. Och de flesta av oss i vårt moderna samhälle får för lite av det.

Artificiellt ljus är en mycket ny företeelse sett ur evolutionärt perspektiv. Det är bara ca hundra år sedan vi fick tillgång till elektricitet i den industriella delen av världen. När det ljus vi numera dagligen badar våra ögon i – för de flesta av oss under många av dygnets timmar – som dessutom flimrar och består av helt andra våglängder än de naturliga vi evolverat med, händer det flera saker, bland annat:

 • flimrande ljus från skärmar och LED-lampor (liksom nnEMF, icke-naturliga elektromagnetiska frekvenser från t.ex. wi-fi, mobiler och mobilmaster) stimulerar nervcellerna så att det flödar in mer kalcium hela tiden, jämfört med under ett varmt naturligt ljussken. Det skapar stress på en fysiologisk nivå (oavsett om vi upplever det eller ej) och ökar vårt behov av dopamin. En relativ brist på magnesium uppstår i nervsystemet.
 • konstgjort flimrande ljus med blå/gröna våglängder under kvälls- och nattetid förstör ditt melatonin. Vi blir mer mottagliga för den oxidativa stress som hela tiden sker, dels naturligt i ämnesomsättningen men också från utifrån kommande toxiska ämnen samt från radiovågsstrålning.

När jag läser den här studien   om hur konstgjort ljus nattetid kan skapa resistens mot bröstcancerläkemedlet Tamoxifen, kan jag inte låta bli att reflektera över ljusmiljön i de flesta moderna hem, liksom ljusmiljön på skolor och förskolor, i de flesta hem och på arbetsplatser och sjukhus.

Vilket får mig att tänka på denna bild:

 

Vår kultur får oss att göra sånt som är skadligt för oss, att bära bh till exempel. Brösten behöver ju också sol.

Hur levde förfäderna, och vad har det med oss att göra?

Vår ljuskänsliga kropps cellreceptorer tog alltså emot solens strålar i ögonen och på huden under större delen av dagen. Efter solens nedgång och före dess uppgång fanns endast ljus ur det röda spektrat, som eldsken eller senare från oljelampor och ännu senare vax- och stearinljus. De röda våglängderna bevarade vårt melatonin som de naturligt blå och gröna spektran förberett under dagen. Sedan sov vi i grottor, skyddade från allt ljus och den naturliga bakgrundsstrålningen. Nästa dag mötte vi den uppgående solen i ögonen och på huden igen…så är vi skapade.

Denna hormon- och enzymcykel lever ännu kvar i oss. Vi mår inte bra av att den inte får den stimulans den är skapad för. Följdfrågan är såklart:

Hur får jag mer naturligt ljus och mindre av det skadliga (som förstör mitt melatonin)?:

 • se till att sova riktigt mörkt, var galet noga! En liten ljusstrimma i ögonen även när de är slutna saboterar ditt melatonin. Sy enkla mörka gardiner av flera lager svart eller mörkblått tyg och se till att det täcker fönstren som släpper in ljus i ditt sovrum. Täta ljusspringor åt sidorna. Sov med ögonmask när du är på resa eller sover borta. Om du går upp på natten, tänd en rödljuslampa eller ett stearinljus.
 • ställ in din skärm att endast visa rött ljus efter solens nedgång. Se inlägg för Iphone här. Installera programmet f.lux på din dator. Minska skärmtid överlag kvällstid.
 • byt ut dina flimrande ljuskällor som t.ex. LED till traditionella varma glödlampor. Har du tillgång till riktigt eld är det fint. Vill du biohacka riktigt (eller är sjuk redan), ha endast stearinljus eller speciella lampor som endast avger rött sken på kvällen.
 • bär glasögon som blockerar blått och grönt ljus efter solens nedgång. Det finns även glasögon som blockerar de onaturliga våglängderna till viss del som du kan använda framför skärmar under dagen. Om det går, undvik att köra bil i mörker. Om du måste,  finns det en variant av glasögon (med något gultonad lins) som filtrerar lite av de mötande strålkastarnas melatoninnedbrytande sken, men kontrollera att du ser bra med dem först. Fungerar inte för alla. OBS, röda glas ska man inte köra med, farligt! RA Optics och Blublox har kvalitetsglasögon och kan leverera dem individuellt slipade eller med läsglasstyrka.
 • gå ut när solen går upp och när den går ned för att bada så mycket av kroppen du kan i den och att se det röda ljuset, så ofta du kan. Sov tidigt. Jag vet, inte lätt på , våra breddgrader och i vårt klimat…Om man har råd finns det lampor, bl.a. FireWave Joovv eller infraröd bastu av god kvalitet, t.ex. Clearlight eller LuxWay som härmar solens röda spektra och ger en mängd bekräftade hälsofördelar. De är antiinflammatoriska, optimerar energiproduktion och kan stödja naturlig hormonproduktion.
 • får du tillräckligt med rött ljus, skyddar det mot flera cancerformer. Använder du solskyddsmedel filtrerar du bort det läkande ljuset. Använd kläder eller var i skuggan om du riskerar bli bränd, men försök  vänja dig vid solen, börja med det röda spektrat, morgon och kväll.
 • ät mycket DHA-rik mat, dvs. skaldjur som räkor, musslor, fisk, alger. DHA samverkar i processen att bilda melatonin – ditt eget cancerskydd.

Vad vi äter, när vi äter, i vilket ljus vi äter

När det gäller kolhydraterna från maten, kan vi faktiskt till viss del styra hur mycket oxidativ stress som skapas under ämnesomsättningen. Mycket kolhydrater => mer oxidativ stress. Eftersom vi nuförtiden utsätts för så mycket utifrån kommande stress (konstgjort ljus, toxiner i luft, vatten, mat, tandlagningsmaterial, mm. mm.) än när vi gick barfota med en grävkäpp eller ett spjut på savannen eller simmade nakna i floden och fångade musslor, behöver vi våra kroppsegna skyddssystem intakta, mer än någonsin.

Genom att äta mindre kolhydrater kan vi minska den oxidativa stressen vid cellandningen, då vi får ut dubbelt så många energimolekyler när vi förbränner fett jämfört med kolhydrater. Och om vi äter på rätt tid, dvs. när solen är uppe, förbättrar vi insulinresistensen = utnyttjar bättre vårt glukosupptag i cellerna => förebygger diabetes typ 2, som ju är en livsstilssjukdom.

Får vi rätt ljus på rätt tid, kan vi äta mer kolhydrater utan att få problem med insulin- och övriga hormoner. Är man sjuk, kan man dock behöva ställa om hormondansen med en strikt diet under en period.

Sov mörkt, lev ”rött” mellan solnedgång och -uppgång

 

Genom att undvika artificiellt ljus nattetid, filtrera skadliga våglängder från skärmar samt se till att få så mycket naturligt ljus vi kan från dess solen går upp tills den går ned, laddar vi kroppen med och ser till att bevara vårt melatonin. Vår egen kraftiga cancerförebyggare/-medicin, diabetesskydd, humörhöjare (föregångare till andra viktiga signalsubstanser), sömngivare mm.

 

*Citatet i rubriken är av Nobelkommitténs dåvarande ordförande 2017, när pristagarna tillkännagavs.

Biotillgänglig näring – som naturen själv skapar den

Sedan länge har jag inspirerats av s.k. ancestral nutrition, Weston A. Price, traditional diet, autoimmuna protokollet (AIP), paleokost etc. Det finns alltid flera lager av kunskap att ta till sig inom ett område, vilket är spännande och givande när man är på sin egen läkningsresa eller får följa någon annans.

Att äta och leva som våra förfäder och förmödrar många  generationer tillbaka gjorde, är rätt ur så många aspekter. Först och främst använde de inte gifter, besprutningsmedel och antibiotika till sina odlingar och sina djur. De använde det som fanns nära, maten fraktades inte långt och ofta kom den från den egna gården eller de närmaste omgivningarna. Inte heller processade man maten hårt på sätt som försämrade näringen i den, utan ofta ökade näringstillgängligheten av t.ex. fermentering. Man hade en nära relation till sin mat och en tacksamhet och slängde inte bort mycket, det är den etiska biten av att äta ursprungligt.

Och sist men inte minst, man åt inälvsmat! Långt tillbaka i tiden har inälvsmaten varit högt värderad. Även jagande folk idag förstår värdet av den koncentrerade näringen i t.ex. lever. Att vi slutade äta inälvsmat sammanfaller i tiden med att många åkommor blev vanligare, eller t.om. att betrakta som vanliga folksjukdomar, såsom anemi/järnbrist, autoimmuna sjukdomar som reumatism, olika tarmsjukdomar, diabetes typ 1 och typ 2, Hashimoto’s, cancer, Sjögrens m. fl.

Det finns förstås en mängd faktorer som samverkat i att göra vårt immunförsvar obalanserat och våra kroppar mer toxiska. Läkemedel, vacciner, giftiga tandlagningsmaterial, kemikalier i jord, luft och vattendrag, främmande strålning, stress, ljudföroreningar och ”naturbrist”, för att nämna några. Men att maten ändrades från födan vi evolverat med till processad mat, vitt socker och  besprutade sädesslag tror jag är en del i att de flesta av oss får en autoimmun, inflammatorisk eller annan sjukdom, allergi eller överkänsligheter ofta tidigt under livets gång.

Det kan vara svårt att vänja smaklökarna vid mat man inte är van vid eller vuxit upp med. Inte bara smak utan även texturen är annorlunda. Lever kan tillagas med bacon, lök och något syrligt som t.ex. lingon. Och ätas med gräddig sås till (såsen kan vara med hemsyrad grädde i, eller bara skyn från levern.)

Varsamt torkad gräsbeteslever ger bl.a. biotillgänglig koppar, A- och D-vitamin (nödvändiga för korrekt järnhantering). Lever är också rikt på järn samt B-vitaminer i aktiva former som vår kropp kan ta upp och använda direkt i cellerna. Särskilt viktiga för vår energiomsättning och avgiftning är B2/riboflavin, folat samt vitamin B12, vilket många har ett extra behov av.

Många tror att lever är giftigt, eftersom levern är ett organ som kroppen använder för att processa ut gifter ur kroppen. Det kan ju vara sant om levern kommer från djur som inte fått sin naturliga föda, alltså kraftfoder och odlad eller besprutad säd, om de stressas, fått tillväxthormoner och antibiotika. Men har kon fått gå och beta gräs i lugn och ro, är dess lever frisk och proppfull med näringsämnen som hjälper oss att göra oss av med våra överskottsgifter.

Många gånger är lever en rest som inte har stort värde och slängs i skogen. Jag själv har fått lever gratis flera gånger när jag köpt annat lokalt kött.

Innan man vant sig – och om man har svårt att få tag på lever från gräsbetande giftfria djur – eller om man är på resa, är det väldigt praktiskt att det finns torkad gräsbetesnötlever i kapslar.  Nu finns det en svensk webshop där man kan beställa svensktillverkad torkad gräsbeteslever i kapslar. Naturshopen.se har även flera andra kosttillskott som på så naturligt sätt som möjligt kan hjälpa till att ge biotillgänglig näring  till våra utmattade enzym- och endokrina system, medan vi vänjer oss att äta naturlig förfädersmat.

Hur funkar järn i kroppen?

Jag lyssnade på ett av superduktiga Anna Sparres podcastavsnitt nyligen, där det handlar om  de viktiga mineralerna i vår kropp. Anna intervjuade Morley Robbins, grundare av Magnesium Advocacy Group samt grundare av RCP – Root Cause Protocol.

De vanligaste labtesterna och även de diagnoser och rekommendationer den traditionella vården ger efter dessa tester, visar att de inte känner till – eller åtminstone inte arbetar med hänsyn till – en helhetsbild av hur kroppen jobbar.

Det handlar om hur mineraler ANVÄNDS inne i våra celler, inte om hur mycket av en viss mineral som finns i blodet. Även om mängden också kan vara bra att mäta, så behöver den sättas i sammanhang: hur använder kroppen denna mineral? Är den till nytta, gör den sin uppgift? Eller kommer den inte till sin rätt, blir den t.o. m. skadlig om kroppen inte kan hantera den på korrekt sätt?

Här visar det sig att om vi skrapar lite på ytan till vad som verkligen sker på cellnivå, att det som vi borde bry oss om egentligen är kroppens hanteringsprocesser. Och hur styrs de då?

Jo, den mesta hanteringen av ämnen i kroppen sker med hjälp av enzymer! Det är de som för det mesta styr vad som händer, om det händer tillräckligt mycket eller för lite, för mycket eller inte alls.

Enzymerna är som jästen i degen, för att låna ett symbolspråk som kunde likna Morley Robbins’.  Och dessa enzymer har sina egna ”behov”, av vad som måste finnas tillgängligt av näring och andra faktorer som t.ex. olika ph-värden på olika ställen i cellerna, för att de ska kunna göra sitt jobb, i det här fallet hantera mineraler på rätt sätt.

Exemplet med kroppens järnhantering är ganska invecklat men inte alls omöjligt att förstå. I denna video ger  Morley Robbins en introduktion i skillnaden mellan att mäta järnnivåer i blodet och kalla dem för en brist, mellan att förstå kroppens hantering av järn, och vilka andra mineraler denna hantering i sin tur involverar.

Youtube-klipp med Morely Robbins, grundare av RCP:

Hur många får inte höra att de har låga järnnivåer och behöver ta järntillskott? I princip alla gravida kvinnor. Många kvinnor i fertil ålder. Personer med sköldkörtelobalanser eller ”trötta” binjurar. Äldre personer som äter dåligt, tonåringar.

Hur ligger det till med bristen då, om t.ex. hemoglobin i blodet uppmätts och bedömts vara lågt? Ja, det kan förstås handla om en relativ brist. Men lösningen ligger (oftast) inte i att tillsätta mer järn, det kan göra saken värre faktiskt. Om man inte vet vad som pågår i cellernas energifabriker, mitokondrierna. Och på andra ställen som t.ex. på receptorerna – cellens dockningsstationer för näring,  på vägen dit.

Järnets upptag, transport och omsättning styrs av enzymer, bland dem ferrooxidas, FOX, och ferrochelatase. För att dessa enzymer ska kunna fungera, behövs biotillgängligt koppar.

Många steg på vägen är det, för att kroppen ska kunna använda sitt järn. Tas det inte omhand på rätt sätt blir det inte användbart och hamnar som ett toxiskt överskott i cellerna, och kan ställa till med en massa obehag. Varför blir det toxiskt? Jo, det är reaktivt på så sätt att det skapar oxidation och fria radikaler.

Jag ser fram emot att djupdyka riktigt i detta med biotillgängligt koppar, hanterbart järn och den näring våra celler är programmerade att ta emot för att kunna hantera våra mineraler och omsätta dem på rätt sätt.

Morley Robbins brukar på sitt kluriga sätt säga ”Do you think Mother Nature knows a thing or two?” Ja, det tror jag verkligen Hon gör. Vi får inte längre i oss den viktiga näring vi evolverat med som arten människa. Den näring som behövs för t.ex. mineralhantering i kroppen – vilken är grunden till allt, till vår energiproduktion och utan den sker ingenting i kroppen.

Och har vi för låg energiproduktion i våra mitokondrier (cellernas energifabriker) är det lätt att räkna ut att vi blir trötta…får lättare infektioner, blir inflammerade, överkänsliga, deprimerade.

Våra förfäder och förmödrar brukade äta sånt vi idag rynkar på näsan åt, slänger i skogen eller ger bort – i bästa fall åt djuren. Sen vår kost ändrades väsentligt har anemi-epidemin spritt sig över världen.

Det roliga – som jag ser det – är att samtidigt som vi lär oss att gå tillbaka till ett mer gammaldags sätt att äta vissa saker igen, blir det både mer etiskt och även miljömässigt hållbart. När vi tar vara på viktig näring och lär oss uppskatta den igen.

Konventionella spannmål – ett krig mot jorden?

Jag lyssnar på ett avsnitt av denna utmärkta podcast, The Good Life Revival.

Jordens hälsa beror av hur länge den brukats för konventionell odling av spannmål, och flera har skrivit om det tidigare.

Rachel Carson’s bok Tyst vår kom ut redan 1962 och föranledde att bekämpningsmedlet DDT förbjöds i USA för allmänt bruk.  Dock som vi hör i podcastavsnittet,  kom nya kemikalier snart till användning, som fortsatte kriget mot jorden och dess organismer av olika slag – mot människor, mot djur, mot mikrobiom.

Idag fortsätter kriget mot jorden –  ett krig mot vår förmåga att nära oss, reproducera oss och i förlängningen mot vår förmåga att överleva som art. Jordbrukskapitalism är inte en lösning på detta krig, det är en fortsättning.

DDT ackumuleras i fettvävnad och anrikas upp i näringskedjan.

Dess nedbrytningsprodukter , bl.a. DDE tar ännu längre att brytas ned i naturen än den ursprungliga molekylen vilket gör att vi fortfarande världen över hittar spåren av DDT i människor.

DDT och DDE och många andra miljögifter som t.ex. de s.k. PFAS – fluorerade kolväten och PBDE – bromerade flamskyddsmedel påverkar hormoner, immunförsvar, kognition (tankeförmåga) mm.

Det har väl inte undgått någon att även om vi blir allt äldre, blir många av oss också allt sjukare, och reproduktionsförmågan minskar. En del i detta är synergieffekten av den mängd kemikalier vi numera badas i redan från fosterstadiet.

Podcast-författaren menar att om det finns ett sätt att återställa utbränd jord på, så  är det inte jordbruk, inte ens ett ”ekologiskt” sådant. Inte så länge detta ”ekologiska” jordbruk är beroende av oljebaserade eller ens eldrivna drivmedel (om de i sin tur bygger på batterier med metaller som i sin tur förgiftar vatten och jord i de delar av världen där de bryts). Om dessa ”ekologiska” jordbruk bygger på annuella stordriftsmonokulturer som i förlängningen utarmar jorden är de ingen lösning på sikt.

Han menar, att om det finns ett sätt till läkning av marken, är det att vi försöker återställa vår ursprungliga relation till jorden, där vi är en del av ekosystemet utan att skövla det.

De goda nyheterna är att vi kan ta steg emot bli en del av lösningen, genom hållbara sätt att samverka med mark och vatten i våra landskap.