Mistelpreparatet Iscador godkänt av läkemedelsverket

Nyhetssajten Newsvoice meddelar att läkemedelsverket nu godkänt mistelpreparatet Iscador som ”växtbaserat läkemedel för individualiserad palliativ cancervård, som adjuvans (tillägg, stöd) till gängse terapi”. 

Det finns en mängd studier utförda både kliniskt och in vitro på cell-linjer som visar att injicerat mistelextrakt modulerar immunförsvaret, uppvisar anti-tumöraktivitet, förbättrar allmäntillståndet samt förlänger överlevnaden hos cancerpatienter.

I Sverige har Iscador sedan 1984 varit godkänt för utskrivning av läkare inom den antroposofiska vården, men nu har alltså läkemedelsverket godkänt användande av medlet generellt utan särskilt tillstånd för alla läkare. Läkemedelsverkets utredare säger att det kan finnas flera anledningar att välja bort t.ex. behandling med cellgifter för en svårt sjuk person och att dessa patienter inte bör nekas en behandling de hellre vill ha.

Läkare på Vidarkliniken välkomnar beslutet och hoppas att ”fler läkare även utanför den antroposofiska vården känner sig trygga med att förskriva mistelpreparatet så att fler cancerpatienter i Sverige får tillgång till ytterligare en möjlighet till högre livskvalitet”.

I många länder i Europa finns sedan länge en utbredd användning av mistelpreparat och det är den komplementära metod som är mest använd av läkare för cancerpatienter i tyskspråkiga länder.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11347286

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16927523

http://www.lakemedelsverket.se/LMF/?q=iscador

http://www.vidarkliniken.se/nyheter/artiklar/2013/12/mistelpreparat-foer-cancerpatienter-godkaent-av-laekemedelsverket/

http://www.weleda.se/iscador/information-for-patienter/hur-far-jag-tag-pa-iscador/