Näringsmedicinsk behandling

Näringsmedicinsk behandling

Förutom att laga trasiga magar är leveravgiftning något många behöver hjälp med. Levern ska inte bara bryta ned alkohol, läkemedel och miljögifter, utan delta i vårt immunförsvar, tillverka galla som smälter maten och sortera ut hormonmetaboliter så vi inte får obalans av dessa. Infektioner, överkänsligheter, inflammationer och allergier samt kognitiv, mental och hormonell obalans är ofta tecken på en toxisk belastning.

Att tag i sin hälsa brukar börja med att man uppmärksammat ett problem och bestämmer sig för att göra någonting åt det.  Man kan också ha haft besvär länge, provat olika behandlingar men ändå inte uppnått önskat resultat.

En näringsterapeut lyssnar på din historia, hör vad du hittills gjort för din hälsa och vad som fungerat bättre eller sämre.

Med utgångspunkt från klientens berättelse, tidigare utförda labtester eller diagnoser, tecken på kropp och i ansikte och svar på detaljerade frågor om hälsa/symtom/vanor och livsstil, kan terapeuten utröna vilka obalanser som kan föreligga. Dessa kan vara t.ex. hormon- eller transmittorobalanser, mineralobalanser, toxisk påverkan, mikrober, val av felaktig kost, livsstilsfaktorer etc. som ligger till grund för besvären.

Om det behövs kan terapeuten rekommendera ett labtest för att mer exakt se hur obalanserna ser ut och kunna behandla dem effektivare.

Beroende på hur mycket man är beredd att satsa för att förbättra hälsan, föreslår terapeuten ett individuellt program som kan innefatta kostförslag, förslag på manuella behandlingar, fysiska övningar/yoga/gymnastik etc. samt rekommendera tillskott av fettsyror, vitaminer, mineraler, enzymer, aminosyror, örter mm.

Vid behov finns laboratorier som mycket noggrant och med adekvata funktionsmedicinska metoder mäter hormoner, neurotransmittorer, överväxt av mikrober i mage/tarm (t.ex candida), blodnivåer av näringsämnen, lever- och njuravgiftningsfunktion, förekomst av tungmetaller, mineralbalans (s.k. hårmineralanalys), tarmpermeabilitet samt olika slags överkänsligheter och allergier mot födoämnen.

Quicksilver Scientific  gör tungmetalltester som mäter individens förmåga till avgiftning av två sorters kvicksilver, organiskt och oorganiskt : Tri-test. Det ger en bild av njurarnas och leverns utrensningsförmåga i förhållande till hur mycket kvicksilver som finns i kroppen. Tri-test görs i helbod, urin och hår.

Testet Blood Metals Panel mäter förekomsten av både närings- och potentiellt toxiska metaller i helblod.

Här kan du höra Dr. Chris Shade om tungmetalldetox:

http://www.youtube.com/watch?v=d8NjxkztGn0&feature=share&list=PL9772D116E8D7D4EA