Kategoriarkiv: Kost och hälsa

Biotillgänglig näring – som naturen själv skapar den

Sedan länge har jag inspirerats av s.k. ancestral nutrition, Weston A. Price, traditional diet, autoimmuna protokollet (AIP), paleokost etc. Det finns alltid flera lager av kunskap att ta till sig inom ett område, vilket är spännande och givande när man är på sin egen läkningsresa eller får följa någon annans.

Att äta och leva som våra förfäder och förmödrar många  generationer tillbaka gjorde, är rätt ur så många aspekter. Först och främst använde de inte gifter, besprutningsmedel och antibiotika till sina odlingar och sina djur. De använde det som fanns nära, maten fraktades inte långt och ofta kom den från den egna gården eller de närmaste omgivningarna. Inte heller processade man maten hårt på sätt som försämrade näringen i den, utan ofta ökade näringstillgängligheten av t.ex. fermentering. Man hade en nära relation till sin mat och en tacksamhet och slängde inte bort mycket, det är den etiska biten av att äta ursprungligt.

Och sist men inte minst, man åt inälvsmat! Långt tillbaka i tiden har inälvsmaten varit högt värderad. Även jagande folk idag förstår värdet av den koncentrerade näringen i t.ex. lever. Att vi slutade äta inälvsmat sammanfaller i tiden med att många åkommor blev vanligare, eller t.om. att betrakta som vanliga folksjukdomar, såsom anemi/järnbrist, autoimmuna sjukdomar som reumatism, olika tarmsjukdomar, diabetes typ 1 och typ 2, Hashimoto’s, cancer, Sjögrens m. fl.

Det finns förstås en mängd faktorer som samverkat i att göra vårt immunförsvar obalanserat och våra kroppar mer toxiska. Läkemedel, vacciner, giftiga tandlagningsmaterial, kemikalier i jord, luft och vattendrag, främmande strålning, stress, ljudföroreningar och ”naturbrist”, för att nämna några. Men att maten ändrades från födan vi evolverat med till processad mat, vitt socker och  besprutade sädesslag tror jag är en del i att de flesta av oss får en autoimmun, inflammatorisk eller annan sjukdom, allergi eller överkänsligheter ofta tidigt under livets gång.

Det kan vara svårt att vänja smaklökarna vid mat man inte är van vid eller vuxit upp med. Inte bara smak utan även texturen är annorlunda. Lever kan tillagas med bacon, lök och något syrligt som t.ex. lingon. Och ätas med gräddig sås till (såsen kan vara med hemsyrad grädde i, eller bara skyn från levern.)

Varsamt torkad gräsbeteslever ger bl.a. biotillgänglig koppar, A- och D-vitamin (nödvändiga för korrekt järnhantering). Lever är också rikt på järn samt B-vitaminer i aktiva former som vår kropp kan ta upp och använda direkt i cellerna. Särskilt viktiga för vår energiomsättning och avgiftning är B2/riboflavin, folat samt vitamin B12, vilket många har ett extra behov av.

Många tror att lever är giftigt, eftersom levern är ett organ som kroppen använder för att processa ut gifter ur kroppen. Det kan ju vara sant om levern kommer från djur som inte fått sin naturliga föda, alltså kraftfoder och odlad eller besprutad säd, om de stressas, fått tillväxthormoner och antibiotika. Men har kon fått gå och beta gräs i lugn och ro, är dess lever frisk och proppfull med näringsämnen som hjälper oss att göra oss av med våra överskottsgifter.

Många gånger är lever en rest som inte har stort värde och slängs i skogen. Jag själv har fått lever gratis flera gånger när jag köpt annat lokalt kött.

Innan man vant sig – och om man har svårt att få tag på lever från gräsbetande giftfria djur – eller om man är på resa, är det väldigt praktiskt att det finns torkad gräsbetesnötlever i kapslar.  Nu finns det en svensk webshop där man kan beställa svensktillverkad torkad gräsbeteslever i kapslar. Naturshopen.se har även flera andra kosttillskott som på så naturligt sätt som möjligt kan hjälpa till att ge biotillgänglig näring  till våra utmattade enzym- och endokrina system, medan vi vänjer oss att äta naturlig förfädersmat.

Hur funkar järn i kroppen?

Jag lyssnade på ett av superduktiga Anna Sparres podcastavsnitt nyligen, där det handlar om  de viktiga mineralerna i vår kropp. Anna intervjuade Morley Robbins, grundare av Magnesium Advocacy Group samt grundare av RCP – Root Cause Protocol.

De vanligaste labtesterna och även de diagnoser och rekommendationer den traditionella vården ger efter dessa tester, visar att de inte känner till – eller åtminstone inte arbetar med hänsyn till – en helhetsbild av hur kroppen jobbar.

Det handlar om hur mineraler ANVÄNDS inne i våra celler, inte om hur mycket av en viss mineral som finns i blodet. Även om mängden också kan vara bra att mäta, så behöver den sättas i sammanhang: hur använder kroppen denna mineral? Är den till nytta, gör den sin uppgift? Eller kommer den inte till sin rätt, blir den t.o. m. skadlig om kroppen inte kan hantera den på korrekt sätt?

Här visar det sig att om vi skrapar lite på ytan till vad som verkligen sker på cellnivå, att det som vi borde bry oss om egentligen är kroppens hanteringsprocesser. Och hur styrs de då?

Jo, den mesta hanteringen av ämnen i kroppen sker med hjälp av enzymer! Det är de som för det mesta styr vad som händer, om det händer tillräckligt mycket eller för lite, för mycket eller inte alls.

Enzymerna är som jästen i degen, för att låna ett symbolspråk som kunde likna Morley Robbins’.  Och dessa enzymer har sina egna ”behov”, av vad som måste finnas tillgängligt av näring och andra faktorer som t.ex. olika ph-värden på olika ställen i cellerna, för att de ska kunna göra sitt jobb, i det här fallet hantera mineraler på rätt sätt.

Exemplet med kroppens järnhantering är ganska invecklat men inte alls omöjligt att förstå. I denna video ger  Morley Robbins en introduktion i skillnaden mellan att mäta järnnivåer i blodet och kalla dem för en brist, mellan att förstå kroppens hantering av järn, och vilka andra mineraler denna hantering i sin tur involverar.

Youtube-klipp med Morely Robbins, grundare av RCP:

Hur många får inte höra att de har låga järnnivåer och behöver ta järntillskott? I princip alla gravida kvinnor. Många kvinnor i fertil ålder. Personer med sköldkörtelobalanser eller ”trötta” binjurar. Äldre personer som äter dåligt, tonåringar.

Hur ligger det till med bristen då, om t.ex. hemoglobin i blodet uppmätts och bedömts vara lågt? Ja, det kan förstås handla om en relativ brist. Men lösningen ligger (oftast) inte i att tillsätta mer järn, det kan göra saken värre faktiskt. Om man inte vet vad som pågår i cellernas energifabriker, mitokondrierna. Och på andra ställen som t.ex. på receptorerna – cellens dockningsstationer för näring,  på vägen dit.

Järnets upptag, transport och omsättning styrs av enzymer, bland dem ferrooxidas, FOX, och ferrochelatase. För att dessa enzymer ska kunna fungera, behövs biotillgängligt koppar.

Många steg på vägen är det, för att kroppen ska kunna använda sitt järn. Tas det inte omhand på rätt sätt blir det inte användbart och hamnar som ett toxiskt överskott i cellerna, och kan ställa till med en massa obehag. Varför blir det toxiskt? Jo, det är reaktivt på så sätt att det skapar oxidation och fria radikaler.

Jag ser fram emot att djupdyka riktigt i detta med biotillgängligt koppar, hanterbart järn och den näring våra celler är programmerade att ta emot för att kunna hantera våra mineraler och omsätta dem på rätt sätt.

Morley Robbins brukar på sitt kluriga sätt säga ”Do you think Mother Nature knows a thing or two?” Ja, det tror jag verkligen Hon gör. Vi får inte längre i oss den viktiga näring vi evolverat med som arten människa. Den näring som behövs för t.ex. mineralhantering i kroppen – vilken är grunden till allt, till vår energiproduktion och utan den sker ingenting i kroppen.

Och har vi för låg energiproduktion i våra mitokondrier (cellernas energifabriker) är det lätt att räkna ut att vi blir trötta…får lättare infektioner, blir inflammerade, överkänsliga, deprimerade.

Våra förfäder och förmödrar brukade äta sånt vi idag rynkar på näsan åt, slänger i skogen eller ger bort – i bästa fall åt djuren. Sen vår kost ändrades väsentligt har anemi-epidemin spritt sig över världen.

Det roliga – som jag ser det – är att samtidigt som vi lär oss att gå tillbaka till ett mer gammaldags sätt att äta vissa saker igen, blir det både mer etiskt och även miljömässigt hållbart. När vi tar vara på viktig näring och lär oss uppskatta den igen.

Konventionella spannmål – ett krig mot jorden?

Jag lyssnar på ett avsnitt av denna utmärkta podcast, The Good Life Revival.

Jordens hälsa beror av hur länge den brukats för konventionell odling av spannmål, och flera har skrivit om det tidigare.

Rachel Carson’s bok Tyst vår kom ut redan 1962 och föranledde att bekämpningsmedlet DDT förbjöds i USA för allmänt bruk.  Dock som vi hör i podcastavsnittet,  kom nya kemikalier snart till användning, som fortsatte kriget mot jorden och dess organismer av olika slag – mot människor, mot djur, mot mikrobiom.

Idag fortsätter kriget mot jorden –  ett krig mot vår förmåga att nära oss, reproducera oss och i förlängningen mot vår förmåga att överleva som art. Jordbrukskapitalism är inte en lösning på detta krig, det är en fortsättning.

DDT ackumuleras i fettvävnad och anrikas upp i näringskedjan.

Dess nedbrytningsprodukter , bl.a. DDE tar ännu längre att brytas ned i naturen än den ursprungliga molekylen vilket gör att vi fortfarande världen över hittar spåren av DDT i människor.

DDT och DDE och många andra miljögifter som t.ex. de s.k. PFAS – fluorerade kolväten och PBDE – bromerade flamskyddsmedel påverkar hormoner, immunförsvar, kognition (tankeförmåga) mm.

Det har väl inte undgått någon att även om vi blir allt äldre, blir många av oss också allt sjukare, och reproduktionsförmågan minskar. En del i detta är synergieffekten av den mängd kemikalier vi numera badas i redan från fosterstadiet.

Podcast-författaren menar att om det finns ett sätt att återställa utbränd jord på, så  är det inte jordbruk, inte ens ett ”ekologiskt” sådant. Inte så länge detta ”ekologiska” jordbruk är beroende av oljebaserade eller ens eldrivna drivmedel (om de i sin tur bygger på batterier med metaller som i sin tur förgiftar vatten och jord i de delar av världen där de bryts). Om dessa ”ekologiska” jordbruk bygger på annuella stordriftsmonokulturer som i förlängningen utarmar jorden är de ingen lösning på sikt.

Han menar, att om det finns ett sätt till läkning av marken, är det att vi försöker återställa vår ursprungliga relation till jorden, där vi är en del av ekosystemet utan att skövla det.

De goda nyheterna är att vi kan ta steg emot bli en del av lösningen, genom hållbara sätt att samverka med mark och vatten i våra landskap.

Är mentala sjukdomar orsakade av kronisk inflammation?

Den kände funktionsmedicinske profilen Chris Kresser berör i en artikel kopplingarna mellan psykiatriska åkommor och kronisk inflammation. Han visar på många nyligen genomförda studier kring detta.

Det funktionsmedicinska perspektivet innebär inte bara att finna orsak och lindring av symtom – vilket verkligen ofta bokstavligen är livsnödvändigt när det gäller psykiatriska sjukdomar – utan att också finna själva rotorsakerna till inflammation.

Inflammation och svårighet att hantera toxiner av olika slag – det finns egentligen inga andra orsaker än detta till några sjukdomar, som jag ser det när man går till botten av orsakskedjan.

När kroppen står i en ständig inflammatorisk respons, minskar förmågan att avgifta toxiska ämnen. Både de som kommer utifrån och de toxiska rester av ämnesomsättningen som vår lever, tarmar, njurar, hud och lymfa ska hjälpa oss att bli av med. Kroppen balanserar hela tiden mellan inflammation och detox.  Lite inflammation behöver vi för att bl.a bekämpa mikrober och läka skador, men tippar inflammationens verkningar över kan vävnad skadas, och avgiftningen stannar av. Då cirkulerar gifterna runt utan att komma ut, och inflammationen stegras ännu mer i en ond cirkel.

Toxiner som mögel – mycket vanligt! – miljögifter, besprutningsmedel i odlad mat, ”doftande” hushålls- och kroppsprodukter, vacciner, läkemedel, tandlagningar är en del av sådant som orsakar reaktion, inflammation och sätter ned avgiftningsförmågan.

Vad man faktiskt kan födas med, är genvarianter i den s.k. metylering, som påverkar ens förmåga att avgifta. Genernas uttryck går att påverka till viss del med kost och livsstil. Men en nyckel till att kunna börja avgifta kan vara att tillföra vissa specifika näringsämnen i koncentrerad form, som man har svårt att bilda tillräcklig mängd av själv. Och naturligtvis grundligt eliminera det som ger inflammation samt stötta kroppens självläkning med lämpliga dieter och protokoll.

Mögeltoxiner är giftiga ämnen som sprids i sporer från mögel . De är osynliga och luktfria och har förmåga att störa B12-vitaminomsättningen i våra celler så vi inte får tillgång till de aktiva former av B12 som vi kan ta upp.

Chris Kresser visar i artikeln vad man kan börja med för att minska det inflammtoriska trycket och frigöra avgiftande krafter i kropp och hjärna.

Ett seriöst detoxprotokoll och/eller en diet som läker mage och återställer tarmflora är ofta grunden till förnyad hälsa.

Tarmfloran påverkar hjärnans utveckling och immunsystemet

 

 

Surkålsjuice

Goda magbakterier har vi hört talas om, att de påverkar vår motståndskraft mot infektioner. Men forskning visar att bakteriefloran i tarmarna påverkar långt mer än så i kroppen. Hjärnans utveckling påverkas också av mikrobiomet i magen, likaså påverkas våra neurotransmittorer, som styr vårt stämningsläge och faktiskt våra känslor till viss del. En spolformad god bakterie kan t.ex. tillverka serotonin.

Det visar sig att autistiska barn har en annan bakterieflora än andra barn. I Vetandets Värld i P1 idag, säger Hans Forssberg, professor i neurovetenskap, att det går att hjälpa barn med obalans i nervsystemet att må bättre, genom att påverka mikrobiomet i tarmarna.

Jag har tidigare skrivit om en annan läkare som ägnar sig åt att förbättra hälsan via mikrobiomet och en kost som läker tarmarna.

Tarmslemhinnan blir alltså mer genomsläpplig än den bör vara, när den goda tarmfloran är för svag. Ämnen som inte brutits ned helt kan då passera ut i blodet och triggar immunförsvaret att bli mer autoimmunt – attackera kroppens egen vävnad. Då kan också allergier och överkänsligheter utvecklas och när kroppen får fullt upp med att hantera detta pga. ett obalanserat immunförsvar, avgiftar man dessutom andra ämnen sämre. Man blir toxisk lättare, dvs. får svårt att rensa ut ämnen som inte hör hemma i kroppen, blir överkänslig för kemikalier i mat och miljö, ja t.o.m. kroppsegna ämnen.

Lösningen är alltså att odla sitt goda mikrobiom, bl.a. genom att införa probiotisk kost som surkålsjuice – ett mycket enkelt och bra recept på surkålsjuice finns här – och andra fermenterade grönsaker och drycker. Många fantastiska recept finns på denna sida om Helande mat. Att sluta använda giftodlad mat, vitt socker i mängd och antibiotika rutinmässigt och i stället lita på Moder Naturs läkande ämnen som stärker vårt eget försvar och balans, är tydligen en kraftfull medicin. Inga nyheter direkt, eftersom traditionell kost långt tillbaka i tiden världen över alltid baserats på rena råvaror och innehållit inslag av fermenterad mat.

 

Mikrobiom-medicin

För dig som vill veta vad mikrobiom-medicinen kan bidra med, läs mer om GAPS-dieten här eller  läs boken Gut and Psychology syndrome av Dr. Natasha Campbell-Bride.

biome16_spkr_natasha-mcbride
Dr. Natasha,författare till böckerna om GAPS-dieten

Enligt henne – och många näringsmedicinare världen över – ligger roten till de flesta symtom, sjukdomar, åkommor, fysiska som mentala, i en obalanserad tarmflora. Om tarmslemhinnan mist sin integritet släpper den igenom osmälta proteiner in i vårt blodomlopp, där de sätter igång immunförsvaret på olika vis, t.ex. autoimmuniteter.

Weston A. Price är en organisation som sprider information om traditionellt hälsosam kost rik på bakteriekulturer och naturligt förekommande A-, D-, K-vitamin bland annat.

Att laga en genomsläpplig tarm och återställa mikrobiomet är grunden för en varaktig läkning.

Nyans i kött- och klimatdebatten!

Bild pixabay.com/simonprodl
Bild pixabay.com/simonprodl

Både djur och växter producerar metangas. Kors betande av gräs binder koldioxid. Att odla växtbaserat protein och spannmål storskaligt och för export kräver massor av energislukande transporter och konstgödsel.

Här är några länkar med argument för och fakta om att hållbar, lokal, ekologisk djurhållning med gräsbetande djur inte behöver belasta klimatet. Tvärtom bidrar naturligt gräsbete till en sund miljö, regenererar jord, binder koldioxid och minskar transporter.

https://matochjordbruksnatverket.wordpress.com/2013/01/23/om-jordbruk-och-kott-ur-ett-klimat-och-energiperspektiv/

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/11/mjolkkrisen-ar-det-storsta-hotet-mot-biologisk-mangfald

http://www.billingsnews.com/index.php/6256-soil-leads-co2-fight

http://tarpan.se/?page_id=186

http://www.regeneratinggrassland.com/

Peter Gelderloos ” Veganism is a consumer activity”

http://www.svd.se/propaganda-mot-kottatande_1274411

http://annikadahlqvist.com/2012/11/07/kon-som-klimatmarodor-ar-en-stor-miljobluff/

För många är animaliskt protein i födan en förutsättning för hälsa, åtminstone under perioder i livet. Många lider av IBS, läckande tarm, tarmsår, toxicitet, koncentrationsproblem och matsmältningsproblem och kan ha svårt att bryta ned de polysackarider och lektiner som förekommer i alla spannmål och växtbaserade proteiner som t.ex. linser, bönor och ärtor innan tarmen läkt.

http://www.gapsdiet.com/

 

Superfoods eller ”vanlig mat”?

Programmet Kropp & själ sändes i radio idag, om s.k. Superfoods och Raw food. Jag hörde en del intelligenta kommentarer men också helt svammel – från en nutritionist på Läkemedelsverket. Helt riktigt påpekas att om man intar en enskild antioxidant kan den i sig fungera oxiderande om den inte balanseras ihop med andra anti-oxidanter.

Men helt felaktigt påpekas att de flesta inte har några näringsbrister, och att det i så fall kan mätas på vårdcentralen. Varför håller jag inte med?

Jo, jag – och de flesta närings- och funktionsmedicinare gör en helt annan analys av detta. En tredjedel av befolkningen drabbas av cancer någon gång i livet. Hur många medicinerar mot högt blodtryck, diagnosticeras med depression, s.k. uppmärksamhetsstörningar, låg eller hög ämnesomsättning, utmattning, allergier, inflammationer, höga blodfetter, får stroke, hjärtinfarkt, diabetes? Ja, alla som läser detta har väl minst en anhörig med detta, eller är själv drabbad.

Vad har nu näring med detta att göra? Skillnaden mellan funktions-/näringsmedicin och skolmedicinen (som den i stort praktiseras i vårt land på våra allmänna vårdinrättningar) är att näringsmedicinen går ut på att se hur man med näring kan dämpa inflammation, påverka ämnesomsättningen (upp eller ned), sänka blodfetter och blodtryck, minska oxidativa processer och på så vis stärka kroppens egna processer i organen för t.ex. hormonbalans och utrensning av giftiga ämnen.

Hur man avgör om det finns en näringsbrist eller inte beror på dels hur man gör analysen men också hur man tolkar den, vad man jämför med. Referensintervallen på allmänna lab är hämtade från ett genomsnitt av befolkningen, sjuka som friska…och har ofta väldigt breda spann. Hamnar man i nedre eller övre kanten av referensvärdet är man ändå ”frisk” och ”har inga brister” enligt gängse tolkning. Men tittar man på cellnivå, eller hur MÅR patienten, är sanningen kanske en annan.

Funktionsmedicinska tester mäter näring (eller toxicitet) i blod och vävnader på ett adekvat sätt. Analyserar man t.ex. förekomsten av en mineral (toxisk eller näring) i plasma eller serum, får man veta hur mycket av det som cirkulerar i blodet. Men det säger ingenting om hur mycket av detta som tas upp i cellerna och därmed blir tillgängligt för oss, dvs. om vi kan utnyttja det. Ett mer adekvat sätt att mäta just mineraler är att titta hur mycket som finns i de röda blodkropparna. Då får man ofta ett helt annat värde. Ett annat exempel är att det finns genetiska variationer när det gäller omsättningen av en del viktiga vitaminer. I de fallen kan man inte tillgodogöra sig de formerna som finns i maten, utan behöver tillskott med de aktiva formerna, som kroppen vid dessa genvarianter inte kan skapa själv. Detta är ett exempel på hur funktionsmedicinen jobbar, man går ned på cellnivå för att se vad som används och utnyttjas. Detta missar ofta den vanliga vården när det gäller s.k. kroniska sjukdomar.

I programmet Kropp & Själ talades det också om att i en del mat ökas den antioxidanta kapaciteten (tillgängligt upptag) när den tillagas, som t.ex. med morötter.

Som jag ser det mår de flesta av oss bäst av en kombination av rå, vild, fermenterad och tillagad mat. Är matsmältningen perfekt, man har inga ämnesomsättningsproblem, inga inflammationer, infektioner, parasiter eller bakterier, dricker giftfritt vatten, sover perfekt, är inte stressad eller har ångest, bor där det inte finns några utsläpp, har inte eller aldrig haft amalgam eller rotfyllningar i munnen, aldrig tagit några vaccinationer, man äter ekologiskt enligt kombinationen ovan så kanske man inte behöver några kosttillskott! (Undantag skulle jag säga är supplementering med D-vitamin under vinterhalvåret på våra breddgrader, om man inte äter tillräckligt med säl- eller torsklever, alternativt mängder med koncentrerade alger och solbelyst svamp varje vecka).

Vid en del åkommor kan man dock få bäst läkning med att under en period inta enbart tillagad mat. Vid andra är det tvärtom. Behovet ändras med i vilken process av läkning man befinner sig på, vilken ämnesomsättning man har, hur matsmältningen fungerar och flera andra faktorer.

Här kan en funktionsmedicinsk plan för läkningsprocessen vara till god hjälp.

Källor:

http://ghr.nlm.nih.gov/gene/MTHFR – Genvariant för folat- och B12omsättning

http://www.omim.org/entry/607093 – Om MTHFR-genen

http://warddeanmd.com/intracellular-calcium-and-magnesium-levels-age-related-changes-and-relationship-to-hypertension-and-diabetes/ – Studie som visar att näringen i cellerna kan variera trots att serumvärden är desamma

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22593590 – Alternativ medicinering vid underfunktion på sköldkörteln ger resultat

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/6/6279/LKT0711s853_857.pdf – ”D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott.” Mats Humles artikel i Läkartidningen

Råsaftcentrifug – årets julklapp

Årets julklapp utnämnd av Handelns utredningsinstitut

Hälsotrenden verkar inte längre vara en trend, utan mycket tyder på att alltfler gör hälsosamma val i sin vardag.

Min tanke går till alla dem som redan har förbättrat sin hälsa genom att införa gröna mixade drinkar, grönsaks- eller fruktjuicer i sin diet och till dem som kommer att upptäcka hälsofördelarna med detta fantastiska kökshjälpmedel!

Lekande lätt förvandlas tunga rotfrukter, kålsorter och frukter till en frisk och god dryck i din juiceapparat.

Det som råsaftcentrifugen åstadkommer går inte att jämföra med en färdigköpt paketerad juice, varken smaken eller näringsinnehållet.

Det finns många studier som visar på hälsofördelarna med att inta de fytokemikalier som finns i grönsaker, rotfrukter och frukter i rå form.

Mitt tips är att använda ekologiskt närodlade frukter och grönsaker  till din juice så långt det går.

En frisk människa ska såklart inte sluta äta och tugga sina grönsaker och annan mat, men vi kan öka intaget av de fytoämnen vi så väl behöver genom att juica grönsaker. Är man sjuk eller har svårt att äta är råsaftcentrifugerad grönsaksjuice  ett mycket värdefullt tillskott till dieten, tillsammans med andra näringspreparat.

För de barn som annars inte får i sig mycket grönt eller ”vägrar” grönsaker, kan juicning av grönsaker vara ett sätt för dem att få i sig en bra mängd.

Jag kan inte låta bli att inspireras av t.ex. denna unge man, som återfunnit sin hälsa genom att bl. a. att juica grönsaker:

http://www.chrisbeatcancer.com/the-truth-about-juicing-and-which-juicer-is-best/

Inspireras du också! Det är roligt att experimentera och blanda olika grönsaker, gröna blad, frukter, kryddor, rotfrukter, hitta favoriter och se hur pigg man kan bli….