Mikrober

Parasiter låter som något vi ådrar oss från en resa i tropiska länder, och det händer ju. Men det är vanligt med mikrober av olika slag i tarmar och mage, som kan förvärra eller vara en orsak till så skiftande besvär som IBS, Crohns, ulcerös colit, magsår, magkatarr, gaser, diarré/förstoppning, trötthet, koncentrationsproblem, beteendestörningar och olika degenerativa sjukdomar.

Har man en dysbios, dvs. en obalans i bakteriefloran i tarmen mellan goda respektive dåliga mikroorganismer, är ofta flera sorters mikrober inblandade.

Att veta vad som är hönan eller ägget, dvs vad som är grundorsaken är inte lätt att bena ut, men de flesta mår bättre efter en parasitkur och andra problem kan gå lättare att åtgärda efteråt.

Mikrober eller mikroorganismer är en samlande benämning på bakterier, parasiter, virus och svamp. Mikroorganismer brukar betecknas som goda, dåliga eller opportunister.

De godartade mikroorganismerna finns naturligt i vår tarmflora, de är nyttiga och till hjälp för oss i vårt försvar mot infektioner. De godartade är t.ex. olika slags laktobaciller, allmänt kallade probiotika. Dessa goda bakterier koloniserar vår tarmslemhinna och konkurrerar om näring med skadliga bakterier och försvårar därmed att de skadliga bakterierna får fäste och slår rot.

Opportunisterna är sådana mikrober som kan vara goda, dåliga eller neutrala, beroende på hur stor växt – eller vilka stammar av dem – som finns. Exempel på dessa är E. coli, som kan vara sjukdomsframkallande men också skyddande,  vissa E. coli-stammar skyddar mot andra patogener.

De flesta känner till att probiotika skyddar mot t.ex. turistdiarré och probiotika finns i olika märken och sorter på apotek, i hälsokostaffärer och hos webshoppar.

Har man däremot en redan utbredd infektion av skadliga bakterier som koloniserat och skadat mag- och tarmslemhinnan, fungerar det kanske inte med att enbart ta goda tarmbakterier, eller att ta dem på en gång. Man kan prova, men blir man inte bättre måste man se till att bekämpa infektionen först, eller samtidigt.

Det finns effektiva örter, fettsyror och andra naturliga preparat som är till god hjälp när man ska häva en sådan dysbios, dvs. obalans i bakteriefloran i mage och tarm. Har man en inflammation eller infektion i tarmen kan det ha orsakat sådana skador i slemhinnan att den inte är intakt längre, och släpper igenom osmält föda/toxiner in i blodet. Man kan då behöva läka ihop tarmslemhinnan med hjälp av bl.a. diet.

Det finns många studier på bl.a. Greenmedinfo eller på  Pubmed, t.ex. denna om olika örtextrakt och andra tillskott som är effektiva vid respektive mikroorganismer. Många mikroorganismer utvecklar snabbt resistens mot syntetiska läkemedel och därför har vi stor nytta av vetenskapen om fytokemikalier som verkar på ett annorlunda sätt i kroppen än de traditionella läkemedlen.

Ibland kan dock mikrober utveckla resistens även mot vissa örter. Det gäller t.ex. de spiralformade bakterier som har ett mycket gammalt ursprung evolutionärt sett, de är ”överlevare”. Spiralformade bakterier har egenskapen att de kan borra sig in i vävnader och  överleva där medan en antibiotika- eller örtkur pågår. De verksamma läkemedlen eller fytokemikalierna cirkulerar då i blodet, medan bakterierna som gömt sig i vävnaden inte tittar fram förrän väl faran är över, dvs. när antibiotikabehandlingen är genomförd.

Vid en systemisk infektion med t. ex. en spiroket som Borrelia, intracellulära parasiter eller andra antibiotikaresistenta stammar krävs därför ofta behandling över en längre tid eller i flera omgångar där det är viktigt att rotera behandlingen enligt vissa scheman. På detta sätt ”luras” mikroorganismerna att krypa fram ur sina gömslen där de inte nås med vanlig ört- eller antibiotikabehandling, och de kan bekämpas med preparat de inte hunnit mutera sig till att överleva. Att ta något toxinbindande ämne som t.ex. lera och aktivt kol kan underlätta vid eventuella ”die-off”- symtom  när man behandlar en infektion. Bad i epsomsalt eller lera kan mildra avgiftningssymtom.

Magnesiumnivåer i vävnaderna åtgår vid avgiftning, ett bad i Magnesiumklorid från Ancient Minerals lindrar värk och utmattning.

Ancient MInerals flingor

Här kan du köpa aktivt kol: Ekobutiken

Källor:

http://www.altmedrev.com/publications/14/4/380.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24158647

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23049787