Kategoriarkiv: Hållbar ekonomi

Konventionella spannmål – ett krig mot jorden?

Jag lyssnar på ett avsnitt av denna utmärkta podcast, The Good Life Revival.

Jordens hälsa beror av hur länge den brukats för konventionell odling av spannmål, och flera har skrivit om det tidigare.

Rachel Carson’s bok Tyst vår kom ut redan 1962 och föranledde att bekämpningsmedlet DDT förbjöds i USA för allmänt bruk.  Dock som vi hör i podcastavsnittet,  kom nya kemikalier snart till användning, som fortsatte kriget mot jorden och dess organismer av olika slag – mot människor, mot djur, mot mikrobiom.

Idag fortsätter kriget mot jorden –  ett krig mot vår förmåga att nära oss, reproducera oss och i förlängningen mot vår förmåga att överleva som art. Jordbrukskapitalism är inte en lösning på detta krig, det är en fortsättning.

DDT ackumuleras i fettvävnad och anrikas upp i näringskedjan.

Dess nedbrytningsprodukter , bl.a. DDE tar ännu längre att brytas ned i naturen än den ursprungliga molekylen vilket gör att vi fortfarande världen över hittar spåren av DDT i människor.

DDT och DDE och många andra miljögifter som t.ex. de s.k. PFAS – fluorerade kolväten och PBDE – bromerade flamskyddsmedel påverkar hormoner, immunförsvar, kognition (tankeförmåga) mm.

Det har väl inte undgått någon att även om vi blir allt äldre, blir många av oss också allt sjukare, och reproduktionsförmågan minskar. En del i detta är synergieffekten av den mängd kemikalier vi numera badas i redan från fosterstadiet.

Podcast-författaren menar att om det finns ett sätt att återställa utbränd jord på, så  är det inte jordbruk, inte ens ett ”ekologiskt” sådant. Inte så länge detta ”ekologiska” jordbruk är beroende av oljebaserade eller ens eldrivna drivmedel (om de i sin tur bygger på batterier med metaller som i sin tur förgiftar vatten och jord i de delar av världen där de bryts). Om dessa ”ekologiska” jordbruk bygger på annuella stordriftsmonokulturer som i förlängningen utarmar jorden är de ingen lösning på sikt.

Han menar, att om det finns ett sätt till läkning av marken, är det att vi försöker återställa vår ursprungliga relation till jorden, där vi är en del av ekosystemet utan att skövla det.

De goda nyheterna är att vi kan ta steg emot bli en del av lösningen, genom hållbara sätt att samverka med mark och vatten i våra landskap.

Ekologiskt på riktigt – hållbarhet och rättvisa

Hittar en text som diskuterar ekologisk mathållning på ett djupare plan är den vanliga ”veganism-kontra-kött-debatten”  här. Den förklarar mycket av hur jag tänker om att leva ekologiskt fullt ut. Det handlar om att gå i från konsumism, att skapa varor och mat lokalt giftfritt utifrån de förutsättningar som finns i en region beträffande klimat, odlingsmöjlighet, flora och fauna.

Med en livsstil där man strävar efter att på ett hållbart sätt ta vara på det jorden, vattnen och luften ger,  där man lär sig leva i samklang med ekosystemen och minskar oljeberoende transporter. Att leva på det sättet lägger grund för solidaritet mellan folk, då man inte blir beroende av att arbetare i andra länder exploateras eller underbetalas och därmed hålls i fattigdom.

Vår nuvarande ekonomi bygger på förödelse och förgiftning av naturen i vissa världsdelar för att man i andra ska kunna konsumera varor billigt och lätt, utan att tänka på vad det egentligen kostar naturen vid tillverkningen, de som arbetat med den, deras barn och deras miljö – vilken ju är allas vår miljö – klotet är ju bara ett!

Odling med usikt

https://ia600405.us.archive.org/1/items/al_Peter_Gelderloos_Veganism_is_a_consumer_activity_a4/Peter_Gelderloos__Veganism_is_a_consumer_activity_a4.pdf