Kategoriarkiv: Miljö

Biotillgänglig näring – som naturen själv skapar den

Sedan länge har jag inspirerats av s.k. ancestral nutrition, Weston A. Price, traditional diet, autoimmuna protokollet (AIP), paleokost etc. Det finns alltid flera lager av kunskap att ta till sig inom ett område, vilket är spännande och givande när man är på sin egen läkningsresa eller får följa någon annans.

Att äta och leva som våra förfäder och förmödrar många  generationer tillbaka gjorde, är rätt ur så många aspekter. Först och främst använde de inte gifter, besprutningsmedel och antibiotika till sina odlingar och sina djur. De använde det som fanns nära, maten fraktades inte långt och ofta kom den från den egna gården eller de närmaste omgivningarna. Inte heller processade man maten hårt på sätt som försämrade näringen i den, utan ofta ökade näringstillgängligheten av t.ex. fermentering. Man hade en nära relation till sin mat och en tacksamhet och slängde inte bort mycket, det är den etiska biten av att äta ursprungligt.

Och sist men inte minst, man åt inälvsmat! Långt tillbaka i tiden har inälvsmaten varit högt värderad. Även jagande folk idag förstår värdet av den koncentrerade näringen i t.ex. lever. Att vi slutade äta inälvsmat sammanfaller i tiden med att många åkommor blev vanligare, eller t.om. att betrakta som vanliga folksjukdomar, såsom anemi/järnbrist, autoimmuna sjukdomar som reumatism, olika tarmsjukdomar, diabetes typ 1 och typ 2, Hashimoto’s, cancer, Sjögrens m. fl.

Det finns förstås en mängd faktorer som samverkat i att göra vårt immunförsvar obalanserat och våra kroppar mer toxiska. Läkemedel, vacciner, giftiga tandlagningsmaterial, kemikalier i jord, luft och vattendrag, främmande strålning, stress, ljudföroreningar och ”naturbrist”, för att nämna några. Men att maten ändrades från födan vi evolverat med till processad mat, vitt socker och  besprutade sädesslag tror jag är en del i att de flesta av oss får en autoimmun, inflammatorisk eller annan sjukdom, allergi eller överkänsligheter ofta tidigt under livets gång.

Det kan vara svårt att vänja smaklökarna vid mat man inte är van vid eller vuxit upp med. Inte bara smak utan även texturen är annorlunda. Lever kan tillagas med bacon, lök och något syrligt som t.ex. lingon. Och ätas med gräddig sås till (såsen kan vara med hemsyrad grädde i, eller bara skyn från levern.)

Varsamt torkad gräsbeteslever ger bl.a. biotillgänglig koppar, A- och D-vitamin (nödvändiga för korrekt järnhantering). Lever är också rikt på järn samt B-vitaminer i aktiva former som vår kropp kan ta upp och använda direkt i cellerna. Särskilt viktiga för vår energiomsättning och avgiftning är B2/riboflavin, folat samt vitamin B12, vilket många har ett extra behov av.

Många tror att lever är giftigt, eftersom levern är ett organ som kroppen använder för att processa ut gifter ur kroppen. Det kan ju vara sant om levern kommer från djur som inte fått sin naturliga föda, alltså kraftfoder och odlad eller besprutad säd, om de stressas, fått tillväxthormoner och antibiotika. Men har kon fått gå och beta gräs i lugn och ro, är dess lever frisk och proppfull med näringsämnen som hjälper oss att göra oss av med våra överskottsgifter.

Många gånger är lever en rest som inte har stort värde och slängs i skogen. Jag själv har fått lever gratis flera gånger när jag köpt annat lokalt kött.

Innan man vant sig – och om man har svårt att få tag på lever från gräsbetande giftfria djur – eller om man är på resa, är det väldigt praktiskt att det finns torkad gräsbetesnötlever i kapslar.  Nu finns det en svensk webshop där man kan beställa svensktillverkad torkad gräsbeteslever i kapslar. Naturshopen.se har även flera andra kosttillskott som på så naturligt sätt som möjligt kan hjälpa till att ge biotillgänglig näring  till våra utmattade enzym- och endokrina system, medan vi vänjer oss att äta naturlig förfädersmat.

Konventionella spannmål – ett krig mot jorden?

Jag lyssnar på ett avsnitt av denna utmärkta podcast, The Good Life Revival.

Jordens hälsa beror av hur länge den brukats för konventionell odling av spannmål, och flera har skrivit om det tidigare.

Rachel Carson’s bok Tyst vår kom ut redan 1962 och föranledde att bekämpningsmedlet DDT förbjöds i USA för allmänt bruk.  Dock som vi hör i podcastavsnittet,  kom nya kemikalier snart till användning, som fortsatte kriget mot jorden och dess organismer av olika slag – mot människor, mot djur, mot mikrobiom.

Idag fortsätter kriget mot jorden –  ett krig mot vår förmåga att nära oss, reproducera oss och i förlängningen mot vår förmåga att överleva som art. Jordbrukskapitalism är inte en lösning på detta krig, det är en fortsättning.

DDT ackumuleras i fettvävnad och anrikas upp i näringskedjan.

Dess nedbrytningsprodukter , bl.a. DDE tar ännu längre att brytas ned i naturen än den ursprungliga molekylen vilket gör att vi fortfarande världen över hittar spåren av DDT i människor.

DDT och DDE och många andra miljögifter som t.ex. de s.k. PFAS – fluorerade kolväten och PBDE – bromerade flamskyddsmedel påverkar hormoner, immunförsvar, kognition (tankeförmåga) mm.

Det har väl inte undgått någon att även om vi blir allt äldre, blir många av oss också allt sjukare, och reproduktionsförmågan minskar. En del i detta är synergieffekten av den mängd kemikalier vi numera badas i redan från fosterstadiet.

Podcast-författaren menar att om det finns ett sätt att återställa utbränd jord på, så  är det inte jordbruk, inte ens ett ”ekologiskt” sådant. Inte så länge detta ”ekologiska” jordbruk är beroende av oljebaserade eller ens eldrivna drivmedel (om de i sin tur bygger på batterier med metaller som i sin tur förgiftar vatten och jord i de delar av världen där de bryts). Om dessa ”ekologiska” jordbruk bygger på annuella stordriftsmonokulturer som i förlängningen utarmar jorden är de ingen lösning på sikt.

Han menar, att om det finns ett sätt till läkning av marken, är det att vi försöker återställa vår ursprungliga relation till jorden, där vi är en del av ekosystemet utan att skövla det.

De goda nyheterna är att vi kan ta steg emot bli en del av lösningen, genom hållbara sätt att samverka med mark och vatten i våra landskap.

Detoxa sovrummet: Giftfria madrasser och säng-tillbehör

Har du funderat på att uppgradera ditt hem till giftfritt? Sovplatsen är bra att börja med!

Inredning, leksaker, kläder och bäddtextil till baby och barn kan vara fulla med giftiga ämnen. Kemikaliedetektivens inlägg skriver att danska åkpåsar visade sig innehålla bl.a. ftalater långt över gränsvärdena. Vi kan själva till viss del styra vilka kemikalier vi utsätts för, beroende på vad vi handlar och använder oss av, sätter på oss och våra barn och vad vi äter.

Huden tar upp kemikalier från de textilier vi har mot huden. Konventionella möbler och textilier som inte är ekologiskt framställda avger formaldehyd och andra kemikalier som stör reproduktionen, bidrar till den allmänna kemikaliebelastningen och kan orsaka allergier och överkänslighetsreaktioner.

Särskilt för barn och i sovrummet är det viktigt att inte utsättas för extra kemikalier som tas upp via hud och lungor. Har du inte råd att köpa nytt ekologiskt, är det bättre att inte köpa nytt alls! Lite slitna urtvättade lakan är bättre än nya som är fulla med kemikalier.

Just lakan är väl en sådan produkt som de flesta helst inte köper second hand, som annars kan vara ett bra alternativ när det gäller andra prylar. Försök att i så fall spara och köp giftfritt när du  har råd. Kika in på Grön Interiör då & då och se vilka som är månadens erbjudanden.

Sov giftfritt och gott!

Ekologiskt på riktigt – hållbarhet och rättvisa

Hittar en text som diskuterar ekologisk mathållning på ett djupare plan är den vanliga ”veganism-kontra-kött-debatten”  här. Den förklarar mycket av hur jag tänker om att leva ekologiskt fullt ut. Det handlar om att gå i från konsumism, att skapa varor och mat lokalt giftfritt utifrån de förutsättningar som finns i en region beträffande klimat, odlingsmöjlighet, flora och fauna.

Med en livsstil där man strävar efter att på ett hållbart sätt ta vara på det jorden, vattnen och luften ger,  där man lär sig leva i samklang med ekosystemen och minskar oljeberoende transporter. Att leva på det sättet lägger grund för solidaritet mellan folk, då man inte blir beroende av att arbetare i andra länder exploateras eller underbetalas och därmed hålls i fattigdom.

Vår nuvarande ekonomi bygger på förödelse och förgiftning av naturen i vissa världsdelar för att man i andra ska kunna konsumera varor billigt och lätt, utan att tänka på vad det egentligen kostar naturen vid tillverkningen, de som arbetat med den, deras barn och deras miljö – vilken ju är allas vår miljö – klotet är ju bara ett!

Odling med usikt

https://ia600405.us.archive.org/1/items/al_Peter_Gelderloos_Veganism_is_a_consumer_activity_a4/Peter_Gelderloos__Veganism_is_a_consumer_activity_a4.pdf

Det går att avgifta hormonstörande kemikalier

Enligt  WHO-rapporten http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressmeddelande-arkiv/ny-who-rapport-kemikalier-bakom-flera-folksjukdomar-1.124686 som kom 2012, kopplas hormonstörande kemikalier till flera folksjukdomar och medfödda skador. (Jag ska tillstå att jag inte har läst den i sin helhet, inte heller den 38-sidiga sammanfattningen för beslutsfattare utom vissa delar, men det står på listan.)

Dessa kemikalier verkar ofta genom att sätta sig på platser i våra celler för de enzymer som är med och omsätter viktiga processer i kroppen. När enzymerna störs av gifterna, påverkas produktion, nedbrytning, distribuering av hormoner i kroppen.

Gifter hakar på receptorer i vårt DNA och påverkar genuttrycket. En genetisk, hormonberoende, autoimmun, infektions- eller inflammatorisk sjukdom kan alltså kan ges uttryck eller inte ges uttryck beroende på om och i vilken mängd gifter är närvarande, och hur kroppens avgiftningssystem hanterar gifterna.

Konventionell medicin består ofta av nya kemikalier som på kort sikt i bästa fall eliminerar de värsta symtomen men bidrar till den allmänna kemikaliesoppan, och på  sikt – och samtidigt – ökar och kvarhåller förgiftningen med nya symtom – läs mer här.

Grunden i att förbättra hälsan i de flesta fall vid  hormonobalanser måste vara att stötta kroppens egna avgiftnings- och hormonsystem samt att detoxa sin närmiljö – hem, hushåll, mat, luft, inredning mm.

På sikt är det naturligtvis en nödvändighet att ”detoxa” planeten globalt – sluta giftbespruta människor liksom mat och jordar, återgå till smarta ekologiska system som t.ex. http://www.regeneratinggrassland.com/ http://www.naturalnews.com/051875_soil_contamination_switchgrass_bioremediation.html# med byggande, odling, djurhållning och övrig produktion som inte är beroende av olja och gifter.

Innan, och under tiden det händer, behöver vi se om våra egna, inre ekologiska system. De goda nyheterna är att lever, njurar, tarmar och hud kan stärkas med specifik, giftfri näring och effektiva örtpreparat och på så sätt eliminera en hel del cirkulerande och upplagrade gifter i våra vävnader. Då blir vi starkare och orkar engagera oss i omvärlden och skapa en människovänligare sådan på flera plan.

Fler källor:

Pubmed-studie om låg och ojämn exponering av hormonstörande kemikalier

Nyans i kött- och klimatdebatten!

Bild pixabay.com/simonprodl
Bild pixabay.com/simonprodl

Både djur och växter producerar metangas. Kors betande av gräs binder koldioxid. Att odla växtbaserat protein och spannmål storskaligt och för export kräver massor av energislukande transporter och konstgödsel.

Här är några länkar med argument för och fakta om att hållbar, lokal, ekologisk djurhållning med gräsbetande djur inte behöver belasta klimatet. Tvärtom bidrar naturligt gräsbete till en sund miljö, regenererar jord, binder koldioxid och minskar transporter.

https://matochjordbruksnatverket.wordpress.com/2013/01/23/om-jordbruk-och-kott-ur-ett-klimat-och-energiperspektiv/

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/11/mjolkkrisen-ar-det-storsta-hotet-mot-biologisk-mangfald

http://www.billingsnews.com/index.php/6256-soil-leads-co2-fight

http://tarpan.se/?page_id=186

http://www.regeneratinggrassland.com/

Peter Gelderloos ” Veganism is a consumer activity”

http://www.svd.se/propaganda-mot-kottatande_1274411

http://annikadahlqvist.com/2012/11/07/kon-som-klimatmarodor-ar-en-stor-miljobluff/

För många är animaliskt protein i födan en förutsättning för hälsa, åtminstone under perioder i livet. Många lider av IBS, läckande tarm, tarmsår, toxicitet, koncentrationsproblem och matsmältningsproblem och kan ha svårt att bryta ned de polysackarider och lektiner som förekommer i alla spannmål och växtbaserade proteiner som t.ex. linser, bönor och ärtor innan tarmen läkt.

http://www.gapsdiet.com/

 

Ekoeffekten

När Coop, som just bytt namn till Gröna Konsum i mitten på 90-talet började lansera alltfler ekologiskt odlade varor, var det ingen som sa något om att effekten av att äta ekologiskt gav någon annan effekt än på miljön. Tvärtom gick man ut med ”informationen” att för kroppens skull spelade det ingen roll om vi åt giftritt odlat eller ej och att välja eko var enbart för ”naturens” skull. Men vilka är miljön, om inte vi och våra kroppar? Vi är alla del av ekologin (detta hypade ord som urspungligen betydde samverkan mellan levande organismer); miljön finns inom och utom oss. Och även mellan oss. Kemikalier påverkar våra signalsubstanser, våra inre organ, vårt immunförsvar och även kommunikationen oss emellan, eftersom forskning visar att signalsubstanser sprids även mellan människor…Vi är alla ett, bokstavlig talat…på gott och på ont.

Nu – 20 år senare gör Coop ett inslag som detta, vilket både glädjer mig, och får mig att undra: -måste det ta så lång tid innan sanningar blir offentliga? För vi har ju hela tiden kunnat förstå, att giftbesprutad mat inte är bra vare sig för de som odlar den, äter den eller miljön den växer i. Kanske är den bra för de som vill tjäna pengar på gifter (läs GMO-producerande företag som Monsanto m.fl.)

Undrar när vi i våra vanliga livsmedelsaffärer inte längre hittar varor av varumärkena Heinz, Kraft, Kellogs, Lipton, Nestlé, Unilever eller andra som direkt eller indirekt stödjer odling med gifter? Om 20 år kanske…

Några journalister på Sveriges Radio fick ett journalistpris för några år sedan för programserien ”Matens pris”. I ett av programmen besökte de Sydamerika och byarna där befolkningen skadats av besprutningen av sojaodlingarna.

Här ligger avsnitten ur programserien:

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3737

Tidningen ETC’s nätupplaga publicerar i dag ett reportage om odlingar med ”Round Up-ready” grödor dvs. grödor som genmodifierats att tåla det cancerframkallande bekämpningsmedlet glyfosat.

http://www.etc.se/utrikes/pa-resa-bland-cancerbyarna-i-monsantoland

Barnen dör i byarna där det ofta sprayas bekämpningsmedel med flygplan nära boningshus och vattendrag.  Men det är  en komplex fråga, många av de fattiga bönderna ser ingen annan råd än att överge traditionell odling och odla med Monsanto-grödor. Monsantos produkter finns i det som vi kanske tror är lantligt och pålitligt, t.ex. höns- eller annat djurfoder. Men är sojan, majsen, riset m.fl. grödor inte ekologiskt odlade, är de med stor sannolikhet ”Round-up Ready”. Stöd Fairtrade och eko!