Kategoriarkiv: Vacciner

Finns det ett synergistiskt toxicitetssamband mellan vacciner och spädbarnsdödlighet?

Denna studie undersökte länder med olika antal vaccinationer i sitt spädbarnsprogram i förhållande till spädbarnsdödligheten. Man undersökte också hur stor procent som följde de rekommenderade vaccinationerna och hur det möjligen kunde påverka spädbarnsdödligheten. Man tittade på socio-ekonomiska faktorer som tillgång till rent vatten, näringsstatus, sanitära förhållanden mm.

Påfallande nog ligger 30 andra länders spädbarnsdödlighet under  USA’s –  som har det största antalet vaccinationer för spädbarn.

Förutom att vara en potentiell fara för spädbarnsdöd för särskilt mottagliga barn, är det inte alls klarlagt att vacciner före 12 månaders ålder ger någon effekt alls på motståndskraft mot de sjukdomar de sägs skydda mot, enligt intervju med en immunolog här. Tvärtom kan de ge sänkt försvar mot sjukdomar.

Att avgifta sig själv innan man blir förälder  – genom detox av tandlagningsmaterial, optimera lever-, tarm- och njurfunktion, undvika kemikalier, läkemedel och vaccinationer, äta oprocessat och giftfritt och använda sig av giftfria hushålls- och kroppsvårdsprodukter ökar chansen att barnen blir mer naturligt motståndskraftiga längre fram i livet och får färre allergier.

Källor:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

http://preventdisease.com/news/14/111014_Pro-Vaccine-Immunologist-Admits-No-Scientific-Merit-For-Vaccinating-Infants.shtml?utm_source=111014&utm_campaign=110914&utm_medium=email

http://www.informationskriget.se/2014/11/11/immunolog-vacciner-fore-12-manaders-alder-helt-vardelosa/

http://www.westonaprice.org/

Vacciner – är de säkra?

I dagarna har EMA,  Europeiska läkemedelsmydigheten, meddelat att deras undersökning inte visat att det finns ett orsakssamband mellan HPV-vaccinerna och en ökad risk för biverkningar som POTS eller CRPS.  Miljontals unga kvinnor världen över har fått detta vaccin utan biverkningar, enligt EMA.

Många flickor och unga kvinnor världen över har rapporterat biverkningar, en del mycket svåra och flera dödsfall har rapporterats i samband med vaccinationer. Det är bara att googla HPV och dödsfall. Samtidigt rapporterar våra inhemska och europeiska myndigheter att vaccinerna är säkra. Så vem ska man tro på?

Först och främst får man göra egen research, läsa på tillverkarnas hemsidor samt på bipacksedlarna i FASS för förskrivare vad själva sprutan innehåller. Googla på ämnena och se om de t.ex. är allergiframkallande,  nervpåverkande, cancerframkallande mm.  T.ex. Polysorbate 80, aluminiumföreningar. Försöka hitta oberoende sidor. En förståelse för hur immunförsvaret fungerar i allmänhet, hur våra försvarsceller beter sig när de attackerar främmande proteiner i blodet – de ska inte finnas i blodet  – och hur detta kan leda till s.k. autoimmunitet, är nödvändig.

Sedan är det bra att känna till hur ett vaccin tillverkas. Janine Roberts tog del av transkriptioner av bandinspelningar där ansvariga för ”säkerheten” i vaccinframställningen själva talar om hur mässlingvaccin framställs.

I en numera nedtaget filmklipp på youtube beskrevs den första delen av virusvaccinframställningen, som är lika för alla vacciner:  embryon från fåglar centrifugeras och de partiklar som är STÖRRE än virus filtreras bort. Följaktligen kan bitar av DNA, oncogener, ”cellskräp”, prioner mm, följa med i soppan som sedan – efter övriga tillsatser, blir vaccinet som injiceras i oss och våra små barn, vars immunförsvar och nervsystem är långt ifrån färdigutbildade.

6:20 in i filmen berättade Janine Roberts hur cancerceller från apor tillsätts i vaccinsoppan.

Det vore intressant med någon mer källa på detta – maila mig gärna om du hittar någon! – men jag antar att det finns starka ekonomiska krafter som vill förhindra att detta kommer ut, om det är sant. På nätet kan man hitta mängder av intervjuer med avhoppare och visselblåsare från läkemedelsföretag som vägrar fortsätta arbeta när skumma metoder används. En nyutkommen bok – finns nu på svenska –  rescenserad i Läkartidningen har skapat debatt och läkarna själva börjar ifrågasätta metoderna i läkemedelsbranchen.

Jag vill uppmuntra dig att själv ta reda på fakta. Inte bara lita blint på sjukvårdspersonal och gulliga sköterskor på BVC, som naturligtvis i allra flesta fall vill dig och ditt barn väl – men ofta är läkare och annan sjukvårdspersonal hårt bundna av vad de får säga eller inte – oavsett om det är sant eller inte. De är rädda om sina jobb.

Titta på statistik som t.ex. här (det finns många fler) som visar att fallen av infektionssjukdomar sjunkit innan vaccinerna infördes. Leta upp statistik som visar hur allergier, koncentrationsproblem, fibromyalgi, ME, MCS, CFS, bokstavskombinationer, infertilitet, autism och cancer ökar och ökar, i takt med att vi bl.a. (det finns ofta fler orsaker till en s.k. diagnos) använder fler vacciner. Det varierar för olika länder, i USA t.ex. får barn före skolåldern otroligt många fler vacciner än här i Sverige. På många håll är vaccinering obligatoriskt i skolor etc. Ska det bli så även här? En svensk politiker vill göra en utredning om det. Rösta ned det förslaget säger jag. Vi hjälper inte barnen på det sättet, utan ger dem fler allergier, risk för cancer och andra svårigheter.

Naturen hos virus och bakterier är att de muterar. Många utbrott av t.ex. mässling, polio kommer från muterade strängar som uppkommit ur själva vaccinet. Det kan man själv googla sig till. Sen får föräldrar till ovaccinerade barn skulden för utbrottet.

Läkemedelsföretag erkänner att under en period var poliovaccinet smittat med det tumörframkallande viruset SV40 

Sanningen är inte enkel eller bekväm som vi gärna vill. Vi vill gärna behålla vår tro på att den skattesubventionerade vården gör gott för våra barn och inte raserar vår bild av samhället. Men rapporter och studier visar ofta det resultat de ekonomiska intressena bakom vill ha. Hur gör man ett urval? Hur kan orsakssamband verkligen kartläggas, när skador efter vaccin kan uppkomma i efterhand?

Allmän kunskap om hur vårt inneboende immunförsvar fungerar och vad som kan påverka det, positivt eller negativt, är grundläggande för att man ska förstå om vacciner är ”bra” eller ”dåliga”.  Vi måste också välja vilka vi tror på, och vilka vi önskar bli styrda av.

Dr. Natasha Campbell-Bride förklarar i sin bok sambandet mellan tarmsystemet, kost, immunförsvaret och toxiner

Dansk TV’s dokumentär om HPV-vaccinskadade flickor:

http://healthimpactnews.com/2015/tv2-denmark-documentary-on-hpv-vaccine-shows-lives-of-young-women-ruined/