Kategoriarkiv: Komplementär medicin

Online-kurs om kvinnohälsa

Image by senivpetro on Freepik

Ljusterapi & ljusmiljöer för Fertilitet, Lust & kvinnohälsa ger en djup förståelse för och detaljer kring hur ljusterapi , livsstil och anpassade ljusmiljöer kan användas som effektiva, biverkningsfria metoder som stödjer kvinnors hälsa genom alla åldrar i livet.

Om kursen

Du lär dig hur omgivande ljus och ljusterapi kan styras och användas för att lindra och läka underlivsbesvär och stärka underlivshälsa och välmående med vetenskapligt bevisade, biverkningsfria metoder.

Spermiekvalitet i förhållande till biologiskt ljus omnämns också. Kursen ingår som en av sju moduler i utbildningen Ljus & Mörker som terapi och livsstil och kan även läsas separat.

Du får tillgång till inspelat innehåll med ljud och bilder.

Allt material läses online i din egen takt och kan laddas ned från kursportalen. Du kan även skriva ut text och ordförklaringar och du får repetera så många gånger du vill.

Avsnittens rubriker och innehåll:

 1. Allmänt om melatonin

Kursen börjar med att ge grunderna om det ljus- och mörkerberoende neurohormonet melatonin:

 • Melatoninets unika egenskaper för hälsan i stort och varför det har så stor betydelse för just fertilitet och kvinnohälsa.
 • Hur hänger den ljusmiljö vi vistas i ihop med melatoninnivåer i kroppen?
 • Ljusets verkan på fertilitet och hur man kan styra sin ljusmiljö.

2. Fertilitet och reproduktion

 • Äggkvalitet och frisk embryoutveckling.
 • Feedbackvägar mellan hjärnan och binjurehormoner och hur ljusmiljön påverkar dem.
 • Melatoninnivåer under menscykeln.
 • PCOS. Vad ljusmiljö och melatonin betyder för äggceller och äggmognad.

4. Befruktning och graviditet

 • Hur stödjer melatonin andra viktiga hormoner.
 • Betydelsen av en stark lutealfas – tiden mellan ägglossning och mens.
 • Förebygga komplikationer under graviditet.
 • Vad kan ljusmiljön betyda för en frisk graviditet. Hjälpmedel och anpassning till biologiskt riktigt ljus.

5- Endometrios och myom

 • Ljusterapi i vetenskapliga kliniska studier om endometrios och myom.
 • Konkreta behandlingsförslag: vilka våglängder, styrka och ljusdoser som kan vara effektiva och vilka områden kan behandlas.
 • Övriga områden för kvinnohälsa där ljusterapi kan vara effektivt.

6. Cellförändringar, virus och sexuellt överförbara infektioner

 • Hur olika slags ljusterapi kan fungera i utläkningen av cellförändringar, virus och sexuellt överförbara infektioner.
 • Diskussion om biverkningar av vissa skolmedicinska behandlingar.
 • Säkerheten hos ljusterapi.
 • Hur ljusterapi kan nå lokal vävnad.
 • Genomgång av exempel ur en stor vetenskaplig samlingsstudie som visar:
 • vid vilka infektioner och cellförändringar ljusbehandling är verksamt. Exakta ljusdoser och våglängder.
 • Hur applicerar man ljusterapi i hemmet?
 • Livsstilens betydelse för infektioner. Här omnämns även funktions- och komplementärmedicinska metoder som går att använda enskilt eller tillsammans med ljusterapi.

7. Spermiekvalitet

 • Kan melatonin, ljusmiljö och olika slags ljus påverka manlig fertilitet?

8. Postpartum, lust och underlivshälsa

 • Läka underlivs- och urinvägsinfektioner med ljusterapi.
 • Att läka och stärka underliv och bäckenbotten efter förlossning och efter medicinska behandlingar.
 • Hur verkar ljusterapi på ett säkert sätt för underlivet.
 • Ljusapparater särskilt anpassade för kvinnohälsa.

Övergången och menopaus.

Hur ljusterapi kan:

 • Stärka slemhinnor i underlivet, lindra irritationer, smärta och sveda
 • Motverka urinvägsinfektioner och urinläckage
 • Öka känslighet och förmåga till njutning och sex i klimakteriet och menopaus.
 • Hur en biologiskt anpassad ljusmiljö kan lindra övriga klimakteriesymptom.
 • Äldre personers allmänna hälsa och ljusmiljö. Hur ljus kan påverka skeletthälsa och bentäthet, signalsubstanser för måendet och motståndskraft mot infektioner.

Alla exempel, behandlingsförslag och resonemang i kursen utgår från vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet.

Kursen kan läsas separat och ingår som en del i utbildningen Ljus & mörker som terapi och livsstil.

Webkurs om ljusterapi & en ljusanpassad vardag

Bild: Jonna Höglund

Onlinekursen Ljus & mörker som terapi och livsstil handlar om vår biologiska anpassning till ljus och mörker och deras betydelse för hälsa och välmående. Den förklarar ingående hur ljus i olika färger fungerar som näring och signalämnen för immunförsvaret och hormonhälsa, bland mycket annat.

I denna introduktionskurs lär du dig hur du kan optimera hälsa, minska symtom som värk & smärta och få tillgång till mer energi genom att ljusanpassa din och dina klienters miljö och använda ljusterapi.

 Kursen

 • ger en djup förståelse för hur ljus och mörker påverkar oss människor och vilken betydelse de har för en optimal hälsa genom hela livet – och för kommande generationer
 • ger praktiska exempel på hur du får tillgång till mer biologiskt anpassat ljus i vardagen
 • tar upp hur ljusterapi kan användas och när, olika slags lampor, paneler och andra ljusterapeutiska apparater
 • listar produkter och hjälpmedel för en ljusanpassad vardag som stärker immunförsvar och hormonfunktioner
 • tar upp en mängd olika hälsoområden och symtom där ljusterapi bevisats vara effektiva
 • ger behandlingsprotokoll för flera särskilda problemområden.

Vårt genetiska arv sedan vi blev människor lever i oss med en förväntan om specifika ljusbetingelser på cell- och organellnivå.

Det finns många studier som visar att ljusterapi med olika våglängder kan förbättra, lindra och förkorta en mängd symtom och lindra besvär som rör olika delar av kroppen och hjärnans funktion.

I den här kursen fördjupar vi oss i de biologiska omsättningsvägarna för ljus, tittar på intressanta terapeutiska möjligheter inom många olika områden och studier där ljusterapi verkligen kan göra skillnad.

Kursen består av sju moduler:

 • Ljusstyrda biovägars ursprung
 • Oral hälsa
 • Infektioner, immunitet & resistenta bakterier
 • Hjärnan, kognition & åldrande
 • Synen och ögat
 • Fertilitet, lust & kvinnohälsa
 • Behandling & apparater.

Kursen bygger på vetenskapliga studier om ljusterapi och grundläggande biologiska omsättningsvägar för ljusreceptorer i kroppen, hos bioaktiva ämnen och i näringsämnen.

Till varje modul hör

 • en bildpresentation med ett inspelat föredrag
 • text för utskrift
 • instuderingsfrågor
 • Skrivning med kontrollfrågor avsett att spegla din förståelse av kursens begrepp och innehåll.

Samlat för hela kursen finns ett dokument med ordförklaringar och förkortningar samt en utförlig lista med källhänvisningar.

Extramaterial för utskrift och nedladdning ingår.

I denna fördjupningskurs om ljusmiljö och anpassad ljusterapi kommer vi:

 • studera biologiska vägar för ljus mer ingående
 • gå närmare in på olika områden för hälsa och välmående där ljusterapi och fotodynamisk terapi kan vara till nytta
 • ge fler exempel på biologisk ljusdesign som kan optimera hälsa – både på samhällelig nivå och individuellt, i hemmet, i en familj.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som

 • redan arbetar med någon terapi och vill ha en större verktygslåda för att komma åt problem som är svåra att nå.
 • vill starta en ny karriär som ljusterapeut.
 • arbetar med att producera eller sälja utrustning för ljusterapi.
 • söker nya sätt att på djupet hantera dina egna hälsoproblem.
 • arbetar inom vården och vill ge patienter och brukare extra verktyg för välmående, smärtlindring eller påskyndad läkning.

Modulernas innehåll

1. Fotonstyrda bio-vägars ursprung.

Här tittar vi på ljusets betydelse och grundläggande principer under livets utveckling. Hur våra celler är formade för att motta ljus av olika våglängder och omsätta det till energi. 

2. Oral hälsa.

Tänder, munhåla, svalg, käkben. Ljusterapi mot karies och tandköttsinfektion. Ljusdoser, våglängder, apparater. Läkning efter ingrepp i munhålan. Vilken näring samverkar med ljus för friska käkar & tänder?

3. Infektioner, immunförsvar & resistens.

Våglängder, ljusstyrkor och ljusdoser för virus-, bakterie-, svamp-, parasitinfektioner. Biofilm och behandlingsresistens.

4. Hjärnan, kognition och åldrande.

Hur kan ljusterapi, naturligt ljus, cirkadisk rytm och en hälsosam ljusmiljö inomhus, förebygga och förbättra symtom vid demens, Alzheimers, Parkinsons. Presentation av högkvalitetsapparater som även finns att tillgå för hemmabruk.

5. Synen och ögat.

Hur kan ljus av särskilda våglängder, vid särskilda tider på dygnet, ge bättre synförmåga.

6.  Fertilitet, lust och kvinnohälsa.

Från fruktsam till övergångsåren och menopaus. Hur kan vardagens ljus och mörker anpassas till en biologisk rytm som

 • stödjer friska hormoncykler, fertilitet, graviditet, förlossning och postpartum
 • minskar symtom i klimakteriet och menopaus
 • stödjer även manlig fertilitet.

Detaljer för hur ljusterapi kan appliceras för att:

 • Snabba på läkning av vävnader efter graviditet och förlossning
 • öka välbefinnandet i menopausen
 • stärka försvaret mot infektioner
 • öka möjlighet till sex och njutning efter menopaus och efter barnafödande.

I modulen finns även ett brett avsnitt som går igenom vad vetenskap och beprövad erfarenhet säger om

 • hur ljusterapi kan användas vid endometrios och myom
 • hur ljusterapi kan vara effektivt vid en mängd skilda sexuellt överförbara infektioner samt vid cellförändringar. Vilka specifika våglängder, ljusstyrkor och ljusdoser är effektiva i dessa protokoll
 • livsstilsfaktorer som ytterligare ökar chansen till läkning för infektioner, åkommor, smärtor och förändringar i reproduktiva organ.

7. Behandling och Apparater

Firewave från emr-tek.com

Vad ska man tänka på inför en behandling. Individuell anpassning. Kvalitetsparametrar. Olika slags apparater. Bastu och ljustält. Behandlingsförslag. Våglängder/färger, ljusdoser, ljusstyrka, penetrationsdjup. Laser eller LED?

 Alla moduler och avsnitt bygger på vetenskapliga studier och resonemangen utgår från dem.

Kursen passar:

 • dig som är intresserad av en livsstil inspirerad av ett evolutionärt perspektiv
 • du som är terapeut & öppen för nya fördjupade sätt att hjälpa dina klienter må ännu bättre
 • vill optimera hälsan
 • letar efter icke-invasiva, giftfria och biverkningsfria metoder att minska utmattning, lindra värk och balansera din energi
 • förebygga & minska inflammation
 • stödja ett hälsosamt immunförsvar

Du får lära dig:

Fortsätt läsa Webkurs om ljusterapi & en ljusanpassad vardag

Lymfsystemet

Lymfsystemet består av ett eget kärlsystem, av lymfkörtlar, organ och annan s.k. lymfatisk vävnad. Lymfan har flera uppgifter, bl.a:

 • att tillverka vita blodceller som deltar i kroppens immunförsvar
 • att ta hand om avfallsprodukter och toxiner t.ex. gamla celler eller celler som skadats i inflammation, infektion och vid tumörsjukdomar och forsla dem från vävnaderna ut i blodet, så att de kan föras bort från kroppen
 • delta i upptaget av fetter ur kosten

Lymfatiska organ är lymfkörtlarna, mjälten, thymus eller brässen och lymfkärlen. Lymfatisk vävnad finns på olika ställen i kroppen som i det s.k. tarmkäxet, i svalg/halsmandlar.

Lymfsystemet försvarar oss vid infektioner och ser till att avfallsprodukter vid toxisk påverkan kan lämna kroppen.

När kroniska/långvariga infektioner behandlas med effektiva örter eller antibiotika, dör mikrober och de infekterade cellerna. De skapar avfallsprodukter som verkar toxiskt på kroppen. De måste lämna kroppen – från vävnad, via lymfan till blodet och sen vidare genom lever, tarm, njurar, innan man kan känna sig frisk igen. Vid behandling av långvariga infektioner och inflammationer kan lymfan vara så belastad att man inte blir förbättrad, utan snarare sämre av en behandling. Då är det viktigt att ta hand om lymfsystemet och se till att det cirkulerar.

Det finns flera behandlingar som underlättar lymfcirkulationen:

 • infraröd bastu
 • Arvigoterapi
 • bad med epsomsalt (magnesiumsulfat) eller magnesiumklorid
 • andningsövningar (djupandning)
 • lätta lymfstrykningar
 • olika kraniosakrala behandlingar, t.ex. The Perrin Technique
 • örter som t.ex. snärjmåra, krusskräppa, kardborrerot, sarsaparilla, maskrosrotringblomma, hästkastanj, Red root (Ceanothus), manjistha

Vid inflammatoriska hormonella åkommor som t.ex. endometrios är det viktigt att stödja lymfsystemet, då det är lymfan som måste transportera bort det menstruationsblod som hamnar på fel ställe ute i buken.  Här är en artikel om lymfhälsa.

Arvigo-terapi

Har du hört talas om Arvigo-terapi?

Arvigoterapi bygger på en Mayansk magmassage som utförts traditionellt av läkekvinnor och -män i Belize under lång tid, och har utvecklats av naprapaten och örtkännaren Rosita Arvigo, som gick i lära hos en högt ansedd traditionell helare under många år.

Det finns nu en arvigo-terapeut i Sverige, i Göteborgsområdet: https://freedomjourneys.se/arvigo-behandlingar/

Metoden används världen över för att öka blod- och lymfcirkulation i bukområdet och på så sätt stödja avgiftning och läkning för en rad åkommor, tillsammans med råd om hur traditionella örter och kost kan samverka när man återhämtar sig från reproduktiva sjukdomar (sjukdomar i de reproduktiva organen, dvs. livmoder, äggstockar, prostata bl.a.) och smärtor som härrör från dessa områden samt de närliggande; tarmar, ländrygg mm.

Arvigoterapi innebär mjuka men djupa strykningar över rygg, ländrygg, buk, höfter, ljumskar, ben och närliggande områden. Ångbad, s.k. vaginal steaming för underlivet görs med hett vatten med örter i. Man intar också örter som té.

Grundkursen i Arvigo-terapi avser självbehandling och innefattar undervisning i enklare anatomi över bäcken- och bukområdet och att lära sig utföra rörelserna på sig själv, så att man sedan kan behandla sig själv hemma i lugn och ro.

Arvigoterapin har visat sig ge lättnader i symtom hos personer som lider av smärtsam menstruation, endometrios, hormonobalanser och matsmältningsproblem, som ofta kan bero på att livmodern (eller andra organ i buken) ligger klämda eller är tippade för mycket bakåt (ofta vid endometrios) eller framåt. Dessa tillstånd kan också vara en av orsakerna till barnlöshet.

Den Mayanska läkekulturen innefattar också ett visst mått av ”andlighet”, kombinerad med de handfasta rörelserna/strykningarna och örter/kostråd. Man tror att det ofta finns orsaker till ohälsa även på de mentala och emotionella planen, och i behandlingarna riktas omtanke och intention dit.

Rosita Arvigo har i många år arbetat för att stödja lokalbefolkningen när det gäller barn- och mödrahälsovård, och har initierat en mängd projekt i Belize.

Hon och hennes man har kartlagt hundratals läkeörter i djungeln, och tillsammans med invånarna försökt hitta kreativa sätt för att få arternas habitat att finnas kvar, eller designa nya. I samarbete med etnobiologer, herbalists och universitet, lokalt och i andra delar av världen är mycket kunskap om den enorma skatt av läkeväxter i Belize tack vare deras arbete nu dokumenterat.

Nobelpris 2015 i medicin för artemisinin mot malaria

Grattis Tu Youyou!

Årets medicinpris i medicin delas av tre pristagare, den ena av dem är farmakologen Tu Youyou som genom att studera mycket gamla traditionella recept på örtmedicin fann att en beståndsdel i växten Artemisia annua, artemisinin, var 100 % verksamt mot malaria.

I Sveriges radio kan vi idag höra om pristagaren. Örten som artemisinin utvinns ur kallas även sommarmalört.

Fosfolipidinkapslat artemisinin, s.k. liposomal bindning

I modern funktionsmedicin används redan artemisinin inkapslat med fosfolipider – mycket små fettsyre-delar  – för att effektivt behandla intracellulära parasiter, både malaria och t.ex. babesia som är en av de vanliga co-infektionerna till borrelia. Vad som är gemensamt för dessa parasiter är att de lever inne i röda blodkroppar och där undkommer immunförsvaret. Vissa intracellulära parasiter kan ses i mikroskopering i blod, i levande blod eller genom påvisning av antikroppar i blodet.

Fördelen med att tillföra artemisinin via en fosfolipidinkapsling är att fosfolipiderna passerar  lätt via cellmembran och kommer åt parasiter intracellulärt. På detta vis minskar även risken för resistens.

Inkapsling med fosfolipider gör att koncentrationen i blodet blir lika effektiv som vid en intravenös tillförsel. Det är – än så länge åtminstone – inte särskilt billigt att framställa s.k. liposomala inkapslingar,  men det är en mycket effektiv medicin. Förhoppningsvis kan det komma att framställas i större skala och nå fler av dem som verkligen behöver den.

Standardiserat artemisinin kontra hel pulvriserad ört

Med hel pulvriserad ört får man faktiskt mindre resistens hos bakterier och parasiter i blodet, jämfört med vanligt (icke fosfolipidinkapslat) artemisinin, visar studier. Ska man däremot ta icke fosfolipidinkapslat artemisinin bör man ta det endast under ett par dygn åt gången för att undvika resistens. Annars är det liposomala artemisininet eller den rena torkade örten att föredra.

Läkemedelsfel

Som näringsterapeut reflekterar man ofta över hur vanligt det är att patienter står på 4-6 stycken läkemedel som ger just de symtom och besvär som de söker komplementärmedicinskt stöd för. Besvären/smärtorna som gjort att de sökt skolmedicinsk vård är dessutom ofta kvar.  I Fass för förskrivare finns listat vilka prover som bör tas regelbundet vid viss medicinering och när vissa biverkningar indikerar att läkemedlet omedelbart ska utsättas eller trappas ned. Detta följs i många fall inte upp av vården och de som får lida är patienterna som kanske är äldre, inte orkar prata för sig eller läsa på själva och sitter på ett besök hos läkare under 5 minuter där de inte hinner varken ställa eller än mindre få svar på sina frågor.

– Ska man lappa och laga? Eller gå till roten och åtgärda det som orsakat besvären i första hand? Närings- och funktionsmedicinen förordar förstås det sistnämnda. Hos mig får de över en timme på sig, jag lyssnar på dem och läser deras historia mycket noggrant. Vi mättar upp de brister som fanns från början och de som läkemedlen skapat. Sen kan kroppen börja avgifta och ta upp näringen i maten och först då finns grunden för varaktigt läkande. Samma process är förstås tillämplig oavsett ålder.

http://www.vetenskaphalsa.se/farre-lakemedelsfel-for-de-aldre/

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER—2001/Lipidsankande-medel-statiner-och-fibrater-och-pankreatit/

Näringsmedicin i radio P4 om candida-besvär

 

Carlsson o co

I dag blev jag intervjuad i programmet Carlsson & Co i P4 Halland. Intervjun börjar 1:41:30 in i programmet och är ca sju minuter lång.

Anna bad mig förklara vad överväxt av candida är, vilka symtom det kan ge, orsakerna till det och vad man kan göra åt det. Tyvärr kom inte så mycket av åtgärderna med, så jag nämner lite om dem  här. Ett candida-program som kan pågår i 6-8 veckor består av tre delar: 1) Kosten 2) Kosttillskott/örter och 3) Probiotika, goda tarmbakterier.

Candida-kost i sammanfattning

Uteslut allt bröd och vitt mjöl, minska ned på alla sädesslag. Undvik socker i alla former (även honung, råsocker etc.). Undvik fermenterade produkter, dvs. alla jästa  produkter (vinäger, sojasås mm)  och alkohol. Minska även på bönor, linser, nötter (som ju för de flesta är nyttiga men kan vara svårsmälta vid dysbios och ofta är kontaminerade med mögel), svamp och stärkelserik mat ö.h.t. Undvik halvfabrikat, allt med tillsatser, sötningsmedel, färgämnen etc. Är du vegetarian kan groddade bönor som ångats fungera bättre än vanliga kokta.

Ät mycket av alla färska grönsaker, bär, lite rotfrukter – om magen tål det – och lite frukt,  men undvik apelsin och melon som ofta har mögelsporer. Rent ekokött, kyckling, kalkon, ägg, vit djuphavsfisk, skaldjur. Oljor som kallpressad kokosolja,  ghee (renat smör) och olivolja är bra fetter som stödjer en frisk tarmflora. Följ dieten i 6-8 veckor.

Kosttillskott och örtextrakt parallellt med dieten

Ofta behövs kosttillskott och koncentrerad näring som hjälper till att minska svampöverväxten om man haft infektionen länge eller den är återkommande. Undecylensyra, mjölon, Pau D’ arco, artemisia är exempel på effektiva ofarliga svamphämmande medel. Ta en ört bara under en begränsad period,  rotera örterna och ta inte örter om du är gravid utan att ha kontaktat en kunnig  ört- eller näringsterapeut.

Probiotika

Du kan börja föra in probiotika  när du följt dieten ovan någon eller några veckor. Prova dig fram, för en del fungerar det bäst att ta goda tarmbakterier först när kuren är klar efter 6-8 veckor. Olika sorters probiotika  passar olika magar, men generellt sett ska du undvika probiotika som innehåller fruktoligosackarider (FOS) medan du har överväxt av candida, som annars kan förvärras eller du kan uppleva att du får mer problem från tarmarna.  Det är också bra att fortsätta fylla på med probiotika även efter kuren. Växla om mellan olika sorter.

Avgiftningsstöd

Har du svåra problem kan du behöva ytterligare näringsstöd för att hjälpa kroppen att via levern rensa ut toxinerna som frigörs när mikroberna dör av behandlingen. Särskilt viktigt är det med extra stöd om du har en redan dålig leveravgiftning, tar läkemedel eller har för mycket miljögifter i kroppen. Kontakta en näringsterapeut om du behöver hjälp med en seriös detox som stödjer din egen kropps avgiftningssystem.

Rena och effektiva preparat från Thorne Research kan du handla här:

66512-ban-446d88 ekobutiken

 

Välj t.ex. Undecyn eller Formula SF722 för svamphämmande, Bacillus Coagulans eller FloraMend för goda tarmbakterier.

Om du blir trött av svamp-detoxen kan du lägga till Molybdenum Glycinate. Spårmineralet molybden bundet till aminosyran glycin hjälper levern att bilda bl.a. enzymet aldehyddehydrogenas, som avgiftar toxiner från svampen som frigörs när du tar svamphämmande medel. Örter som maskros, gullris och snärjmåra samt preparaten Calcium-D-glukarat och aktiva B-vitaminer i liposomal form stödjer kroppens avgiftning.

Rensa i hemmet

Ibland kan man också behöva rensa mögel i hemmiljön. Städa noga i badrum, under badkar, mellan kakel, i tvättmaskin, avlopp, kök. Där finns ofta mögel som ger  från sig sporer och kan trigga svampinfektion och sänka avgiftningen i kroppen. Använd ättika eller bikarbonat och citron med vatten i en sprayflaska att göra rent med.

Om läkemedel mot svamp

Om du har svamp lokalt i t.ex. underlivet eller på fötterna, kan läkare skriva ut läkemedel mot detta. Flera av dessa läkemedel kan ge allvarliga biverkningar och innehåller hälsoskadliga ämnen. Det är mycket vanligt att personer med svampinfektioner i t.ex. urinvägar och underliv först upplever befrielse från symtomen efter medicinering med läkemedel men sedan återkommer infektionen igen och igen trots upprepad medicinering. Här kan en funktionsmedicinsk approach som ger läkning på djupet och hjälper kroppen göra sig av med toxinerna ge varaktig effekt. En funktionsmedicinsk behandling åtgärdar orsakerna till besvären och stöttar hela organismen, även de utrensande organen. I en näringsmedicinsk behandling som görs på rätt sätt används endast näring och ofarliga, biverkningsfria kosttillskott.

 

Hur stöttar man kroppen vid Candida-infektion? Artikel i tidningen Hälsa

Intervju i Hälsa jan 2015
Artikeln i tidskriften Hälsa

Med candida-infektion menas överväxt av svamp i kroppen. Naturligt sett finns det candida i jästform i tarmen som inte orsakar problem. Men när candidan tar över och slår ut annan godartad flora kan den övergå till svampform och spridas i blomloppet. Det är candidans toxiner som skapar systemiska problem som trötthet, hjärndimma etc. när de ska brytas ned i levern.

Förutom med en kost fri från socker och snabba kolhydrater men rik på bra fetter och balanserat med protein kan man med örter, mineraler och särskilda kosttillskott stötta nedbrytningen av toxinerna samt hämma svampöverväxten i tarmen.

Helena Granlund har skrivit en bra bok med recept och konkreta tips när man ska övervinna systemisk candida.

Den finns att köpa bl.a. här.

Bli fri från Candida

Tidningen Hälsa skriver om Helena Granlund och hennes tillfrisknande i sitt januarinummer. Där finns också en intervju med mig som näringsterapeut om candida-infektion.

Källa för örtbaserade kosttillskott med effekt mot candidainfektion: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25105295

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19420933

Omstridd bot

Några droppar av en omstridd – på de flesta håll förbjuden – olja, ger lindring för bl.a. många barn med krampanfall, personer med svåra smärtor efter t.ex. operationer och vid ångest. Strongt att vår utrikeskommentator Agneta Furuvik från det stora landet i väster pratar om det i P1-morgon. Och hon informerar om det som många blandar i hop när det gäller denna växt, att den variant som lindrar barnens krampanfall är en annan än den som används för ”rekreation” och rus. Det finns olika sorters aktiva ämnen i denna växt, som är intressanta ur flera medicinska synvinklar.

http://t.sr.se/POo7kQ – Agneta Furuviks inslag i P1-morgon

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22625422

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15030397