Signalsubstanser

Alla neurotransmittorer och hormoner och särskilt balansen emellan dem påverkar vårt välbefinnande och vår hälsa i hög grad, både vår sinnestämning, immunförsvaret och i princip alla funktioner i kroppen.

Kroppens signalsubstanser regleras av flera olika feedback-system, ofta med negativ feedback. Ett viktigt system är de s.k. HPA-axis och HPT-axis, som styr binjurar och sköldkörteln.

Binjurarna består av märg och bark. Binjuremärgen styrs av centrala nervsystemet och insöndrar transmittorerna adrenalin och noradrenalin.

I binjurebarkens tre lager syntetiseras bl.a. de viktiga hormonerna kortisol, DHEA, testosteron, progesteron och aldosteron.

S.k. utbrända personer, dvs. de som varit utsatta för stress på olika sätt under så lång tid att det resulterat i nedsatt binjurefunktion, kan ha för låg produktion av endera eller alla hormonerna kortisol, aldosteron, DHEA , testosteron, progesteron m.fl.

Stress är inte bara mental och känslomässig. Äta äta sådant man inte tål, frekventa infektioner, låggradiga/dolda inflammationer, miljögifter och strålning är också stress som påverkar organ- och körtelsystemen.

Utbrändhet ska inte förväxlas med den livshotande åkomman Addisons disease, där olika skikt av binjurebarken helt tappat sin funktion. Dock kan många symtom vid utbrända binjurar likna symtomen hos någon med Addisons disease när medicineringen är för låg, t.ex. svimfärdig, yr, lågt blodsocker, matthet, arg eller irriterad, brist på fysisk uthållighet, obeslutsam, ångestfylld, oro.

En låg binjurefunktion kan på sikt fås igång med hjälp av att man elininerar de olika orsakerna till stress samt rätt kost och näringspreparat som specifika örter, vitaminer, mineraler, fettsyror och aminosyror.  Ibland ger tillskott av bio-identiska hormoner en god hjälp på vägen mot välbefinnande.