Webkurs om ljusterapi & en ljusanpassad vardag

Bild: Jonna Höglund

Onlinekursen Ljus & mörker som terapi och livsstil handlar om vår biologiska anpassning till ljus och mörker och deras betydelse för hälsa och välmående. Den förklarar ingående hur ljus i olika färger fungerar som näring och signalämnen för immunförsvaret och hormonhälsa, bland mycket annat.

I denna introduktionskurs lär du dig hur du kan optimera hälsa, minska symtom som värk & smärta och få tillgång till mer energi genom att ljusanpassa din och dina klienters miljö och använda ljusterapi.

 Kursen

 • ger en djup förståelse för hur ljus och mörker påverkar oss människor och vilken betydelse de har för en optimal hälsa genom hela livet – och för kommande generationer
 • ger praktiska exempel på hur du får tillgång till mer biologiskt anpassat ljus i vardagen
 • tar upp hur ljusterapi kan användas och när, olika slags lampor, paneler och andra ljusterapeutiska apparater
 • listar produkter och hjälpmedel för en ljusanpassad vardag som stärker immunförsvar och hormonfunktioner
 • tar upp en mängd olika hälsoområden och symtom där ljusterapi bevisats vara effektiva
 • ger behandlingsprotokoll för flera särskilda problemområden.

Vårt genetiska arv sedan vi blev människor lever i oss med en förväntan om specifika ljusbetingelser på cell- och organellnivå.

Det finns många studier som visar att ljusterapi med olika våglängder kan förbättra, lindra och förkorta en mängd symtom och lindra besvär som rör olika delar av kroppen och hjärnans funktion.

I den här kursen fördjupar vi oss i de biologiska omsättningsvägarna för ljus, tittar på intressanta terapeutiska möjligheter inom många olika områden och studier där ljusterapi verkligen kan göra skillnad.

Kursen består av sju moduler:

 • Ljusstyrda biovägars ursprung
 • Oral hälsa
 • Infektioner, immunitet & resistenta bakterier
 • Hjärnan, kognition & åldrande
 • Synen och ögat
 • Fertilitet, lust & kvinnohälsa
 • Behandling & apparater.

Kursen bygger på vetenskapliga studier om ljusterapi och grundläggande biologiska omsättningsvägar för ljusreceptorer i kroppen, hos bioaktiva ämnen och i näringsämnen.

Till varje modul hör

 • en bildpresentation med ett inspelat föredrag
 • text för utskrift
 • instuderingsfrågor
 • Skrivning med kontrollfrågor avsett att spegla din förståelse av kursens begrepp och innehåll.

Samlat för hela kursen finns ett dokument med ordförklaringar och förkortningar samt en utförlig lista med källhänvisningar.

Extramaterial för utskrift och nedladdning ingår.

I denna fördjupningskurs om ljusmiljö och anpassad ljusterapi kommer vi:

 • studera biologiska vägar för ljus mer ingående
 • gå närmare in på olika områden för hälsa och välmående där ljusterapi och fotodynamisk terapi kan vara till nytta
 • ge fler exempel på biologisk ljusdesign som kan optimera hälsa – både på samhällelig nivå och individuellt, i hemmet, i en familj.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som

 • redan arbetar med någon terapi och vill ha en större verktygslåda för att komma åt problem som är svåra att nå.
 • vill starta en ny karriär som ljusterapeut.
 • arbetar med att producera eller sälja utrustning för ljusterapi.
 • söker nya sätt att på djupet hantera dina egna hälsoproblem.
 • arbetar inom vården och vill ge patienter och brukare extra verktyg för välmående, smärtlindring eller påskyndad läkning.

Modulernas innehåll

1. Fotonstyrda bio-vägars ursprung.

Här tittar vi på ljusets betydelse och grundläggande principer under livets utveckling. Hur våra celler är formade för att motta ljus av olika våglängder och omsätta det till energi. 

2. Oral hälsa.

Tänder, munhåla, svalg, käkben. Ljusterapi mot karies och tandköttsinfektion. Ljusdoser, våglängder, apparater. Läkning efter ingrepp i munhålan. Vilken näring samverkar med ljus för friska käkar & tänder?

3. Infektioner, immunförsvar & resistens.

Våglängder, ljusstyrkor och ljusdoser för virus-, bakterie-, svamp-, parasitinfektioner. Biofilm och behandlingsresistens.

4. Hjärnan, kognition och åldrande.

Hur kan ljusterapi, naturligt ljus, cirkadisk rytm och en hälsosam ljusmiljö inomhus, förebygga och förbättra symtom vid demens, Alzheimers, Parkinsons. Presentation av högkvalitetsapparater som även finns att tillgå för hemmabruk.

5. Synen och ögat.

Hur kan ljus av särskilda våglängder, vid särskilda tider på dygnet, ge bättre synförmåga.

6.  Fertilitet, lust och kvinnohälsa.

Från fruktsam till övergångsåren och menopaus. Hur kan vardagens ljus och mörker anpassas till en biologisk rytm som

 • stödjer friska hormoncykler, fertilitet, graviditet, förlossning och postpartum
 • minskar symtom i klimakteriet och menopaus
 • stödjer även manlig fertilitet.

Detaljer för hur ljusterapi kan appliceras för att:

 • Snabba på läkning av vävnader efter graviditet och förlossning
 • öka välbefinnandet i menopausen
 • stärka försvaret mot infektioner
 • öka möjlighet till sex och njutning efter menopaus och efter barnafödande.

I modulen finns även ett brett avsnitt som går igenom vad vetenskap och beprövad erfarenhet säger om

 • hur ljusterapi kan användas vid endometrios och myom
 • hur ljusterapi kan vara effektivt vid en mängd skilda sexuellt överförbara infektioner samt vid cellförändringar. Vilka specifika våglängder, ljusstyrkor och ljusdoser är effektiva i dessa protokoll
 • livsstilsfaktorer som ytterligare ökar chansen till läkning för infektioner, åkommor, smärtor och förändringar i reproduktiva organ.

7. Behandling och Apparater

Firewave från emr-tek.com

Vad ska man tänka på inför en behandling. Individuell anpassning. Kvalitetsparametrar. Olika slags apparater. Bastu och ljustält. Behandlingsförslag. Våglängder/färger, ljusdoser, ljusstyrka, penetrationsdjup. Laser eller LED?

 Alla moduler och avsnitt bygger på vetenskapliga studier och resonemangen utgår från dem.

Kursen passar:

 • dig som är intresserad av en livsstil inspirerad av ett evolutionärt perspektiv
 • du som är terapeut & öppen för nya fördjupade sätt att hjälpa dina klienter må ännu bättre
 • vill optimera hälsan
 • letar efter icke-invasiva, giftfria och biverkningsfria metoder att minska utmattning, lindra värk och balansera din energi
 • förebygga & minska inflammation
 • stödja ett hälsosamt immunförsvar

Du får lära dig:

 • hur ljus & mörker styr många processer i kroppen
 • hur du med ljus bevarar viktiga signalämnen som ökar hälsa & välbefinnande – i stunden och för framtiden
 • hur du praktiskt kan ljusanpassa din vardag
 • ljusterapi i praktiken – vilka färger & våglängder passar bäst för vilka symtom?
 • olika lampor och apparater för ljusterapi idag

….och lite till!

Välkommen att läsa mer och anmäla dig till kursen här.