Gullris – Solidago

Verksam del av växten: Hel ört.

Användning: Gullris är liksom Johannesört  en mångsidig ört. Den innehåller flera olika flavonoider t.ex. quercitin som verkar antiinflammatoriskt, kan göra blodkärlen mer stabila och dämpa mildare allergiska reaktioner som hösnuva. Örten är milt urindrivande och milt verkande mot svampangrepp. Sammandragande och kramplösande. Solidago stärker njurarnas filtrerande förmåga och verkar antiseptiskt. Tas som stöd i samband med avgiftning/detox  och vid infektioner i urinvägarna, gärna i kombination med andra örter som t.ex. åkerfräken, läkemalva, persilje- & persiljerotsté. Kan användas i utvärtes omslag vid infektioner och sår samt till munsköljning vid inflammationer i tandkött, mun och hals.