Finns det ett synergistiskt toxicitetssamband mellan vacciner och spädbarnsdödlighet?

Denna studie undersökte länder med olika antal vaccinationer i sitt spädbarnsprogram i förhållande till spädbarnsdödligheten. Man undersökte också hur stor procent som följde de rekommenderade vaccinationerna och hur det möjligen kunde påverka spädbarnsdödligheten. Man tittade på socio-ekonomiska faktorer som tillgång till rent vatten, näringsstatus, sanitära förhållanden mm.

Påfallande nog ligger 30 andra länders spädbarnsdödlighet under  USA’s –  som har det största antalet vaccinationer för spädbarn.

Förutom att vara en potentiell fara för spädbarnsdöd för särskilt mottagliga barn, är det inte alls klarlagt att vacciner före 12 månaders ålder ger någon effekt alls på motståndskraft mot de sjukdomar de sägs skydda mot, enligt intervju med en immunolog här. Tvärtom kan de ge sänkt försvar mot sjukdomar.

Att avgifta sig själv innan man blir förälder  – genom detox av tandlagningsmaterial, optimera lever-, tarm- och njurfunktion, undvika kemikalier, läkemedel och vaccinationer, äta oprocessat och giftfritt och använda sig av giftfria hushålls- och kroppsvårdsprodukter ökar chansen att barnen blir mer naturligt motståndskraftiga längre fram i livet och får färre allergier.

Källor:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

http://preventdisease.com/news/14/111014_Pro-Vaccine-Immunologist-Admits-No-Scientific-Merit-For-Vaccinating-Infants.shtml?utm_source=111014&utm_campaign=110914&utm_medium=email

http://www.informationskriget.se/2014/11/11/immunolog-vacciner-fore-12-manaders-alder-helt-vardelosa/

http://www.westonaprice.org/