Ekologiskt på riktigt – hållbarhet och rättvisa

Hittar en text som diskuterar ekologisk mathållning på ett djupare plan är den vanliga ”veganism-kontra-kött-debatten”  här. Den förklarar mycket av hur jag tänker om att leva ekologiskt fullt ut. Det handlar om att gå i från konsumism, att skapa varor och mat lokalt giftfritt utifrån de förutsättningar som finns i en region beträffande klimat, odlingsmöjlighet, flora och fauna.

Med en livsstil där man strävar efter att på ett hållbart sätt ta vara på det jorden, vattnen och luften ger,  där man lär sig leva i samklang med ekosystemen och minskar oljeberoende transporter. Att leva på det sättet lägger grund för solidaritet mellan folk, då man inte blir beroende av att arbetare i andra länder exploateras eller underbetalas och därmed hålls i fattigdom.

Vår nuvarande ekonomi bygger på förödelse och förgiftning av naturen i vissa världsdelar för att man i andra ska kunna konsumera varor billigt och lätt, utan att tänka på vad det egentligen kostar naturen vid tillverkningen, de som arbetat med den, deras barn och deras miljö – vilken ju är allas vår miljö – klotet är ju bara ett!

Odling med usikt

https://ia600405.us.archive.org/1/items/al_Peter_Gelderloos_Veganism_is_a_consumer_activity_a4/Peter_Gelderloos__Veganism_is_a_consumer_activity_a4.pdf