Det går att avgifta hormonstörande kemikalier

Enligt  WHO-rapporten http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressmeddelande-arkiv/ny-who-rapport-kemikalier-bakom-flera-folksjukdomar-1.124686 som kom 2012, kopplas hormonstörande kemikalier till flera folksjukdomar och medfödda skador. (Jag ska tillstå att jag inte har läst den i sin helhet, inte heller den 38-sidiga sammanfattningen för beslutsfattare utom vissa delar, men det står på listan.)

Dessa kemikalier verkar ofta genom att sätta sig på platser i våra celler för de enzymer som är med och omsätter viktiga processer i kroppen. När enzymerna störs av gifterna, påverkas produktion, nedbrytning, distribuering av hormoner i kroppen.

Gifter hakar på receptorer i vårt DNA och påverkar genuttrycket. En genetisk, hormonberoende, autoimmun, infektions- eller inflammatorisk sjukdom kan alltså kan ges uttryck eller inte ges uttryck beroende på om och i vilken mängd gifter är närvarande, och hur kroppens avgiftningssystem hanterar gifterna.

Konventionell medicin består ofta av nya kemikalier som på kort sikt i bästa fall eliminerar de värsta symtomen men bidrar till den allmänna kemikaliesoppan, och på  sikt – och samtidigt – ökar och kvarhåller förgiftningen med nya symtom – läs mer här.

Grunden i att förbättra hälsan i de flesta fall vid  hormonobalanser måste vara att stötta kroppens egna avgiftnings- och hormonsystem samt att detoxa sin närmiljö – hem, hushåll, mat, luft, inredning mm.

På sikt är det naturligtvis en nödvändighet att ”detoxa” planeten globalt – sluta giftbespruta människor liksom mat och jordar, återgå till smarta ekologiska system som t.ex. http://www.regeneratinggrassland.com/ http://www.naturalnews.com/051875_soil_contamination_switchgrass_bioremediation.html# med byggande, odling, djurhållning och övrig produktion som inte är beroende av olja och gifter.

Innan, och under tiden det händer, behöver vi se om våra egna, inre ekologiska system. De goda nyheterna är att lever, njurar, tarmar och hud kan stärkas med specifik, giftfri näring och effektiva örtpreparat och på så sätt eliminera en hel del cirkulerande och upplagrade gifter i våra vävnader. Då blir vi starkare och orkar engagera oss i omvärlden och skapa en människovänligare sådan på flera plan.

Fler källor:

Pubmed-studie om låg och ojämn exponering av hormonstörande kemikalier