Nobelpris 2015 i medicin för artemisinin mot malaria

Grattis Tu Youyou!

Årets medicinpris i medicin delas av tre pristagare, den ena av dem är farmakologen Tu Youyou som genom att studera mycket gamla traditionella recept på örtmedicin fann att en beståndsdel i växten Artemisia annua, artemisinin, var 100 % verksamt mot malaria.

I Sveriges radio kan vi idag höra om pristagaren. Örten som artemisinin utvinns ur kallas även sommarmalört.

Fosfolipidinkapslat artemisinin, s.k. liposomal bindning

I modern funktionsmedicin används redan artemisinin inkapslat med fosfolipider – mycket små fettsyre-delar  – för att effektivt behandla intracellulära parasiter, både malaria och t.ex. babesia som är en av de vanliga co-infektionerna till borrelia. Vad som är gemensamt för dessa parasiter är att de lever inne i röda blodkroppar och där undkommer immunförsvaret. Vissa intracellulära parasiter kan ses i mikroskopering i blod, i levande blod eller genom påvisning av antikroppar i blodet.

Fördelen med att tillföra artemisinin via en fosfolipidinkapsling är att fosfolipiderna passerar  lätt via cellmembran och kommer åt parasiter intracellulärt. På detta vis minskar även risken för resistens.

Inkapsling med fosfolipider gör att koncentrationen i blodet blir lika effektiv som vid en intravenös tillförsel. Det är – än så länge åtminstone – inte särskilt billigt att framställa s.k. liposomala inkapslingar,  men det är en mycket effektiv medicin. Förhoppningsvis kan det komma att framställas i större skala och nå fler av dem som verkligen behöver den.

Standardiserat artemisinin kontra hel pulvriserad ört

Med hel pulvriserad ört får man faktiskt mindre resistens hos bakterier och parasiter i blodet, jämfört med vanligt (icke fosfolipidinkapslat) artemisinin, visar studier. Ska man däremot ta icke fosfolipidinkapslat artemisinin bör man ta det endast under ett par dygn åt gången för att undvika resistens. Annars är det liposomala artemisininet eller den rena torkade örten att föredra.