Online-kurs om kvinnohälsa

Image by senivpetro on Freepik

Ljusterapi & ljusmiljöer för Fertilitet, Lust & kvinnohälsa ger en djup förståelse för och detaljer kring hur ljusterapi , livsstil och anpassade ljusmiljöer kan användas som effektiva, biverkningsfria metoder som stödjer kvinnors hälsa genom alla åldrar i livet.

Om kursen

Du lär dig hur omgivande ljus och ljusterapi kan styras och användas för att lindra och läka underlivsbesvär och stärka underlivshälsa och välmående med vetenskapligt bevisade, biverkningsfria metoder.

Spermiekvalitet i förhållande till biologiskt ljus omnämns också. Kursen ingår som en av sju moduler i utbildningen Ljus & Mörker som terapi och livsstil och kan även läsas separat.

Du får tillgång till inspelat innehåll med ljud och bilder.

Allt material läses online i din egen takt och kan laddas ned från kursportalen. Du kan även skriva ut text och ordförklaringar och du får repetera så många gånger du vill.

Avsnittens rubriker och innehåll:

 1. Allmänt om melatonin

Kursen börjar med att ge grunderna om det ljus- och mörkerberoende neurohormonet melatonin:

 • Melatoninets unika egenskaper för hälsan i stort och varför det har så stor betydelse för just fertilitet och kvinnohälsa.
 • Hur hänger den ljusmiljö vi vistas i ihop med melatoninnivåer i kroppen?
 • Ljusets verkan på fertilitet och hur man kan styra sin ljusmiljö.

2. Fertilitet och reproduktion

 • Äggkvalitet och frisk embryoutveckling.
 • Feedbackvägar mellan hjärnan och binjurehormoner och hur ljusmiljön påverkar dem.
 • Melatoninnivåer under menscykeln.
 • PCOS. Vad ljusmiljö och melatonin betyder för äggceller och äggmognad.

4. Befruktning och graviditet

 • Hur stödjer melatonin andra viktiga hormoner.
 • Betydelsen av en stark lutealfas – tiden mellan ägglossning och mens.
 • Förebygga komplikationer under graviditet.
 • Vad kan ljusmiljön betyda för en frisk graviditet. Hjälpmedel och anpassning till biologiskt riktigt ljus.

5- Endometrios och myom

 • Ljusterapi i vetenskapliga kliniska studier om endometrios och myom.
 • Konkreta behandlingsförslag: vilka våglängder, styrka och ljusdoser som kan vara effektiva och vilka områden kan behandlas.
 • Övriga områden för kvinnohälsa där ljusterapi kan vara effektivt.

6. Cellförändringar, virus och sexuellt överförbara infektioner

 • Hur olika slags ljusterapi kan fungera i utläkningen av cellförändringar, virus och sexuellt överförbara infektioner.
 • Diskussion om biverkningar av vissa skolmedicinska behandlingar.
 • Säkerheten hos ljusterapi.
 • Hur ljusterapi kan nå lokal vävnad.
 • Genomgång av exempel ur en stor vetenskaplig samlingsstudie som visar:
 • vid vilka infektioner och cellförändringar ljusbehandling är verksamt. Exakta ljusdoser och våglängder.
 • Hur applicerar man ljusterapi i hemmet?
 • Livsstilens betydelse för infektioner. Här omnämns även funktions- och komplementärmedicinska metoder som går att använda enskilt eller tillsammans med ljusterapi.

7. Spermiekvalitet

 • Kan melatonin, ljusmiljö och olika slags ljus påverka manlig fertilitet?

8. Postpartum, lust och underlivshälsa

 • Läka underlivs- och urinvägsinfektioner med ljusterapi.
 • Att läka och stärka underliv och bäckenbotten efter förlossning och efter medicinska behandlingar.
 • Hur verkar ljusterapi på ett säkert sätt för underlivet.
 • Ljusapparater särskilt anpassade för kvinnohälsa.

Övergången och menopaus.

Hur ljusterapi kan:

 • Stärka slemhinnor i underlivet, lindra irritationer, smärta och sveda
 • Motverka urinvägsinfektioner och urinläckage
 • Öka känslighet och förmåga till njutning och sex i klimakteriet och menopaus.
 • Hur en biologiskt anpassad ljusmiljö kan lindra övriga klimakteriesymptom.
 • Äldre personers allmänna hälsa och ljusmiljö. Hur ljus kan påverka skeletthälsa och bentäthet, signalsubstanser för måendet och motståndskraft mot infektioner.

Alla exempel, behandlingsförslag och resonemang i kursen utgår från vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet.

Kursen kan läsas separat och ingår som en del i utbildningen Ljus & mörker som terapi och livsstil.