Hem

Välkommen till Näringsmedicin!

Här kan du läsa om näring och livsstil ur ett holistiskt, mänskligt hållbart och evolutionärt perspektiv. Lär dig mer om läkande örter, hur hälsan kan förbättras och bibehållas med en näringsmedicinsk behandling och om annat i miljö och livsstil som påverkar hälsa och välbefinnande.