Ny som klient

Funderar du på att boka en tid för en näringsmedicinsk rådgivning? Läs då först igenom denna information innan du bokar en tid med mig och innan du fyller i Hälsofrågorna som jag skickar dig via mail innan vi bokar en tid.

Vad innebär en näringsmedicinsk rådgivning?

Först och främst vill jag uppmärksamma dig på att näringsterapi i Sverige klassas som en komplementär behandlingsform, alltså ett komplement till skolmedicinsk sjukvård. Enligt patientsäkerhetslagen 5 kap. som jag följer, regleras vad en näringsterapeut inte får behandla eller undersöka yrkesmässigt. Under en näringsmedicinsk konsultation försöker man röna ut grundorsakerna till varför näringsrelaterade hälsoproblem uppstår. Stor vikt läggs vid hur du mår, tecken på din kropp och i ditt sinne. Stress påverkar kroppen så att organen får gå på högvarv, vilket kan ge reaktioner av olika slag och i olika steg. Stress kan också vara att äta en kost som man inte tål, att vara belastad med toxiner från luft, vatten, kemikalier eller något annat i miljön som kroppen inte kunnat göra sig av med.
Att ha ohälsa eller leva under stress gör att näringsämnen åtgår i kroppens process att försöka leva upp till situationens/åkommans krav. Smärta, spänningar, sömnbrist, oro, ångest, allt påverkar vår näringsomsättning. Näringsbrist i sig ger också upphov till ohälsa. Man kanske äter “rätt” men kan inte tillgodogöra sig näringen pga. infektioner, inflammationer, toxisk belastning mm.

Har man haft hälsoproblem länge finns ofta många blandade symptom. Under rådgivningen sammanställer terapeuten den information som finns om dig och din hälsa och utför ett slags detektivarbete, för att finna rotorsaker till ökat näringsbehov/näringsbrister. Vi tittar även på faktorer i ditt sinne och i miljön runt omkring dig som kan påverka hälsan.

Vad händer under den näringsmedicinska behandlingen?

Terapeuten är tränad i att tyda kroppstecken och ev. provsvar för att röna ut var obalanserna i näringsupptag finns så att en jämvikt mellan fördelaktiga och oönskade mikrober kan återställas, organens förmåga att uppta näring  optimeras så att skadad vävnad kan läka  lättare och toxiska element bättre avlägsnas.

Behandlingen innefattar läkande kost anpassad för individen, näringstillskott som ersätter brister och ökande behov och örtextrakt som stimulerar läkning, avgiftning, balanserar immunförsvar och organfunktioner.
En stor del i detta är att välja tillskott eller mat som du kan ta upp och omsätta! Alla kan inte smälta och tillgodogöra sig alla sorters föda och just din kropps behov och förmåga varierar beroende på hur du – och dina organ – mår. Den kommer antagligen att variera över tid så att du till en början får en mer begränsad kost för att senare kunna införa och tåla sådant du inte tålt förut – om du haft många intoleranser tidigare.

Många kosttillskott är tillverkade på sådant sätt att de är svåra att absorbera och ge näring in i cellerna, vilket är platsen där de kan göra någon nytta. Många är också tillverkade med kemikalier och tveksamma ämnen som inte är hälsosamma. Jag guidar dig i detta och väljer de tillskott som gör mest nytta för dig.

Förutom rekommendationer om kost och –tillskott kan du få förslag på manuella behandlingar som kan hjälpa dig, läkande omslag, oljor, bad, övningar, rörelser. Du kan också få bok- och länktips med särskild information för ditt fall och tips på adresser till organisationer och föreningar.

Under en första konsultation kartläggs alltså dina grundläggande problem och eventuellt rekommenderas någon eller några kompletterande labanalyser i samråd med din läkare. Ett första behandlingsförslag tas fram och du får tips på vad du ska äta och vad du bör undvika för att bli bättre.

Hur reagerar min kropp på behandlingen och hur lång tid tar det att känna sig bättre?

Det är viktigt att förstå att vid mer omfattande näringsobalanser som du haft en längre tid, kan inte allt åtgärdas på en gång. Kroppen har inte resurser att på kort tid fördela näring till läkning och avgiftning efter en längre tids näringsbrist. Det är också så, att ett organs läkning kan vara förutsättning för att ett annat organ ska kunna fungera optimalt. Därför kan man inte göra “allt” på en gång om du haft problem med t.ex. matsmältning en längre tid. Inte om man vill läka på djupet, vilket är mitt mål med att ge dig råd. Med stöd av de omfattande Hälsofrågorna, eventuella analyssvar, vårt samtal och tecken på din kropp och i ditt sinne, analyserar jag bl.a. vilka organ som behöver stärkas och i vilken ordning för att näringen ska kunna tas upp på bästa sätt.

Efter vårt första möte får du med dig rekommendationer som i de flesta fall är tänkta att följas upp efter 4-8 veckor igen. Då har kroppen hunnit ta till sig den nya näringen och förutsättningarna för läkning är nya! Oftast är det då viktigt med en uppföljning för att ge kroppen chans till att läka färdigt eller för att kunna fortsätta stärka organfunktionerna.

Det är viktigt att förstå, att vissa örtextrakt eller koncentrerade tillskott inte ska tas månad efter månad om de inte särskilt är utvalda för detta. De måste i många fall roteras och bytas ut för att göra bästa nytta och inte belasta kroppen.

Kostnaden för preparat och kosttillskott ingår inte i avgiften för rådgivningen, utan tillkommer. Hur många preparat som behövs för just dig är svårt att säga i förväg, men det är vanligt att kostnaden för näringspreparat kan ligga på mellan 900 kr och 1500 kr/månad.

Hur snabbt läkningen sker beror mycket på dig. Om du är beredd på att lägga om kosten, vilket ofta är en förutsättning. Om du är beredd att ta dig tid att läsa på lite, att göra någon övning, att utföra din egen behandling med fokus och intention, och om du har möjlighet att investera ekonomiskt i rent vatten, ren mat och bra kosttillskott.
Jag guidar dig på vägen efter dina förutsättningar och försöker ta fram en plan som passar din livssituation och din kassa så långt det är möjligt. Man kan alltid hitta sätt att finna bättre hälsa!

Integrativ medicin innebär en kombination av skolmedicin och komplementär medicin. Vid kroniska åkommor som behandlas med läkemedel kan det vara gynnsamt att stödja med lättupptagliga näringspreparat. Vid användning av flertalet läkemedel åtgår näring när kroppen ska omsätta dem. Närings- och funktionsmedicin utgår från att du alltid kan känna dig bättre när näringsbrister åtgärdas.

Så, grattis till att du är intresserad av att stödja kroppens egna resurser för läkning!

Så här går det till om du vill boka en konsultation:

 • Jag erbjuder rådgivning över Skype, telefon och mail. En konsultation kostar 850 kr/timme. Första gången tar det längre tid (upp till 75 minuter) men kostar under en introduktionstid också 850 kr. Vi bokar och bestämmer tid över mail via info@naringsmedicin.se
 • Före konsultationen mailar jag dig ett dokument med 8 sidor Hälsofrågor som du fyller i på datorn och mailar tillbaka till mig senast dagen före vår bokade tid. Det är viktigt att du tar dig tid och noggrant svarar på frågorna som är underlag för min kost- och näringsrådgivning. Före rådgivningen tittar jag igenom Hälsofrågorna och de eventuella analyssvar du skickat mig. Under rådgivningen går vi igenom svaren tillsammans, jag undersöker/frågar om tecken på/i din kropp/sinne, i din miljö och i ansikte, på hår och naglar. Om jag tycker det är viktigt med några labtester kommer du få rekommenderat de jag tycker är viktigast. Efter vår rådgivning (senast två dagar därefter) mailar jag dig mina kost-, närings- och övriga behandlingsförslag och ev. förslag på aktuella labtester.
 • När vi bokat en tid –inte innan dess om vi inte överenskommit om det I förväg – maila eller posta eventuella provsvar från vårdcentral eller andra lab som är mindre än två år gamla.
 • Inför Skype-konsultationen, ta fram alla burkar och flaskor av de läkemedel och kosttillskott du äter nu eller tagit under den närmaste tiden, förutom att du räknar upp dessa i Hälsofrågorna.
 • Om du vet vilken blodgrupp du har får jag bra information. En blodgruppsbestämning görs när du ger blod, opereras, föddes eller födde barn. Du kan också enkelt beställa ett blodgruppstest här: www.bastpatest.se.
 • Under konsultationen får du kostrekommendationer och en behandlingsplan med förslag på t.ex. näringsmedicinska tillskott anpassade till din kroppstyp, blodgrupp och hälsosituation just nu, hjälp med funktionsmedicinsk tolkning av tidigare labanalyser, förslag på örter, övningar, motion, eventuellt rekommenderade labtester, tips på var du kan hitta mer information om dina speciella problem etc.
 • Du betalar i förskott för konsultationen. När vi bokat en tid mailar jag dig en faktura. Betalningen ska vara synlig på mitt konto dagen före vår bokade tid.
 • Kostnaderna för labtester varierar och du får så klart veta priserna för dessa under eller efter vår konsultation innan du bestämmer om du vill göra dem. Om du under eller efter vårt besök väljer att beställa en analys kommer jag att behöva en förskottsbetalning av analysen, för att jag själv inte har möjlighet att ligga ute med kostnaderna för dessa. Jag hoppas på förståelse för detta. När du har beställt en analys får du eller mailar jag en förskottsfaktura för analysen. När du betalt den ser jag till att ditt/dina testkit inklusive alla instruktioner postas till dig. OBS, jag kommer då behöva din postadress, se till att jag får den om jag inte redan har den. Med ditt testkit följer utförliga skriftliga instruktioner från labbet. Vi går igenom dem tillsammans. Du samlar in det som ska analyseras och postar kitet enligt instruktionerna. Det är viktigt att du läser igenom allt noga i förväg. Provet kan bli förstört eller omöjligt att analysera om inte instruktionerna om insamling och hur/när det ska postas följs, och i så fall måste man göra om processen.Urin, hår eller saliv samlar du själv in hemma.
 • Om det är blod som ska analyseras måste du själv ombesörja att få ditt blod draget. Du kan be en vaccinationsklinik om hjälp med bloddragningen. Du kan också vända dig till din vårdcentral. Var noga med att informera provtagningspersonalen om att du själv ska ta hand om provet direkt för att det ska skickas till ett lab i ett annat land och att ge dem särskilda instruktioner för hanteringen (centrifugering eller ej, ev. kylning med klampar etc.) Du kommer att få erlägga en sedvanlig avgift till den klinik som utför bloddragningen åt dig (vanligtvis omkring 100 kr på en vårdcentral).
 • Det kan ta ca 3-5 veckor innan vi får svar från labbet, beroende på vilket lab och vilken analys det rör sig om. När analyssvaret kommit kontaktar jag dig och vi bokar en tid då jag tolkar det åt dig. Du får också resultatet via mail eller post.
 • Jag har inte möjlighet att erbjuda telefonsamtal före eller emellan rådgivningarna, om vi inte i undantagsfall överenskommit särskilt om det. Har du någon kortare fråga som rör oklarheter om reaktioner, mängd och dosering av tillskott etc, som inte framgått av de ordinationer du fått under rådgvningen kan jag svara på det direkt via mail. Har du fler eller större frågor som kräver en utförligare förklaring, research från min sida och ev. motfrågor behöver vi boka en ny rådgivning over Skype – eller om du så önskar, en mailrådgivning – som du då betalar för enligt timpriset, men den behöver inte vara en timme lång.
 • Du som behandlar dig själv kan köpa GMO-fria, rena och lättupptagliga kosttillskott, örter och näringspreparat av märkena Thorne, Supreme Nutrition, Quicksilverscientific, Ancient Minerals och Holistic i mina webshoppar:http://www.ekobutiken.se/?affiliate=5055
 • www.jonna.vitamera.se

Du får – om du så önskar – köpa tillskotten direkt av mig.  Du får då tillgång till ett större sortiment med ännu fler högkvalitativa terapeutiska produkter jämfört med webshopparnas sortiment. Postens kostnad för frakt tillkommer vid beställning av produkter och test-kit.

Sist men inte minst: välkommen! Jag ser fram emot att arbeta med din hälsa tillsammans med dig.

/Jonna

Här kan du ladda ned informationen ovan i pdf-format:

NY VÄLKOMMEN SOM KLIENT